Rövid távú memória (RTM)

A rövid távú memória nagy mértékben megfelel a William James által leírt elsődleges memóriának, amely arra az információra vonatkozik, ami az észlelés után a tudatban megmarad, és annak részét képezi. (Eysenck, 1997)

A RTM működését feltételezi például, egy telefonszám megjegyzése, amíg beütöm azt a telefonkészülék billentyűzetén.

Az RTM-ban az információk kódolása akusztikusan és vizuálisan történik. Az emléknyomokat az RTM, amint azt a tár neve is mutatja rövid ideig őrzi meg maximum 30 másodpercig. Egyik fontos jellemzője, hogy kapacitása korlátozott. Miller igazolta, hogy az RTM terjedelme „7plussz/mínusz egység”, s ez a világon minden egyes emberre jellemző. (Az emlékezetet illetően az egyéni különbségek elsősorban a hosszú távú memória működéséből fakad.). Az egység helyett a „tömb” elnevezés bizonyos esetekben kifejezőbb lehet. Az RTM kapacitását ugyanis képesek vagyunk növelni, ha az információkat tömbökbe szervezzük, előzetes tapasztalataink és ismereteink segítségével. Sokkal több számot vagyunk képesek tárolni a rövid távú memóriánkban, ha azokat számunkra jelentéssel bíró tömbökké szervezzük (pl. történelmi évszámok, családtagjaink születési dátumai stb.) A szervezéshez szükséges ismereteket a hosszú távú memória tárolja és bocsátja rendelkezésünkre.

Az RTM fontos jellemzője még a tárolás sérülékenysége. Az RTM-ben a felejtésnek két okát emelhetjük ki: az elhalványulást és a kirekesztést. Ha nincs szükségünk az RTM-ben tárolt információkra többé, akkor az információk elhalványulnak. A felejtésnek a kirekesztéses formája akkor jön létre, ha az új információk kiszorítják a régit, hiszen az RTM kapacitása, mint azt már említettük korlátozott.

Baddeley és Hitch a RTM-t munkamemóriának nevezi, mivel szerepet játszik az információk aktív feldolgozásában és átmeneti tárolásában. „Munkapadként” szolgál a hosszú távú memóriából előhívott, a problémák megoldásához szükséges információk tárolásában és későbbi felhasználásában, a számtani és szóbeli feladatok, valamint a megértés és az emlékezeti feladatok esetében. A munkamemóriának három fontos eleme van, melyek segítségével ez megvalósul:

  • Egy modalitásfüggetlen központi végrehajtóból, mely nagyban hasonlít a figyelemre
  • Egy artikulációs hurokból, mely beszéd formájában tárolja az információt
  • Egy vizuális-téri vázlatfüzetből, mely vizuális és téri információ kódolására specializálódott.
Az RTM-ből az információ ismétlés és gyakorlás révén kerül tovább a hosszú távú memóriába.