Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Keresztféléves felvételi eljárás

Utolsó módosítás: 2018. október 18.

Karunkon a Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzési szakra lehet jelentkezni.

2018. október 15-én elindult a keresztféléves felvételi eljárás, amely során az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karon (EKE-AVK) a Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzési szakra lehet jelentezni.

Meghirdetett képzés: Vidékfejlesztési agrármérnöki

Meghirdetett munkarend: levelező

Választható finanszírozás: magyar állami ösztöndíjas és/vagy önköltséges

Önköltség összege 330.000 Ft /félév

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Jelentkezési határidő: 2018. november 15.

Jelentkezés módja: www.felvi.hu oldalon keresztül


A Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzési szakról >> bővebben <<

Továbbtanulási lehetőségek az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán 2019. februárban induló képzések  >> letölthető tájékoztató <<

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul. A felvételi eljárás során legfeljebb 6 jelentkezési helyre lehet jelentkezni. Ezen felül további 3 hely jelölhető meg, amelyekért egyenként 2-2 ezer forint kiegészítő díjat kell fizetniük a jelentkezéskor. Ugyanazon intézmény ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése, ha megegyezik a képzési szint, a munkarend, a képzés nyelve és a helye is, csak a finanszírozási forma tér el, külön sorba kell szerepeltetni, de egy jelentkezési helynek számít. A jelentkezési kérelmet az e-felvételi során kitöltött elektronikus nyomtatványt kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve vagy az ügyfélkapu segítségével hitelesítve elektronikus úton beküldve lehet benyújtani a megadott határidőig. A jelentkezési határidő: 2018. november 15.

A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni!
A hitelesítés határideje: 2018. november 20.

Csatolandó dokumentumok: felvételi pontokat igazoló bizonyítványok (oklevél, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum(ok), OTDK igazolás, sporteredmény igazolása). A mellékletek a felvételi eljárásban egyszerű másolatban benyújthatók, azonban a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a beiratkozáskor az eredeti igazolások, bizonyítványok, okiratok bemutatása. Hiánypótlásra 2019. január 10-ig van lehetőség. Az ezt követően beküldött dokumentummásolatokat nem lehet figyelembe venni. Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, azok másolatát postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (kizárólag a hiánypótlás időpontjáig).

A Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) szak felvételi előírásai

1. A szakra teljes kreditérték beszámításával a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak, valamint ezen alapképzési szakoknak megfeleltethető főiskolai és egyetemi szakokon szerzett végzettségek jogosítanak.

2. A felvételre - meghatározott kreditek teljesítésével - bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről elfogadható az alábbiak szerint: - természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy - gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

3. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két féléven belül, az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

4. Felvételre azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon szerzett végzettségek is elfogadhatóak, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézményünk kreditátviteli bizottsága elfogad. A 30 kredit értékű gyakorlati félév a gyakorlattal rendelkezőknél beszámoló teljesítése után elismerésre kerül.

5. Az előzetes kreditelismerési határozat kiállítását intézményünktől (Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a Leckekönyv/oklevélmelléklet és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni 2018. december 19-ig.


Tájékoztatás
A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Iroda ad felvilágosítást 2018. október 16-tól munkanapokon:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. „A" épület 2.001. iroda
Telefon: 37/518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu 

A szakról további információ kérhető:

Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra egyetemi docens, szakfelelős
Tel: 37/518-375
E-mail: ndemeter.dora@uni-eszterhazy.hu 


< Vissza