Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Keresztféléves felvételi

Utolsó módosítás: 2019. november 07.

Karunkon a Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzési szakra lehet jelentkezni.

2019. október 15-én elindult a keresztféléves felvételi eljárás, amely során az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karon (EKE-AVK) a Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzési szakra lehet jelentkezni.

Meghirdetett képzés: Vidékfejlesztési agrármérnöki

Meghirdetett munkarend: levelező

Választható finanszírozás: magyar állami ösztöndíjas és/vagy önköltséges

Önköltség összege 450.000 Ft /félév

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Jelentkezési határidő: 2019. november 15.

Jelentkezés módja: www.felvi.hu oldalon keresztül


A Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzési szakról >> bővebben <<

A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni!
Hitelesítés ügyfélkapun keresztül vagy a kinyomtatott hitelesítő adatlapot aláírva, 2019. november 20-ig – ajánlott küldeményként – kell postázni az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre. A jelentkezési szándék a hitelesítés után válik érvényessé.

A Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) szak felvételi előírásai

1. A szakra teljes kreditérték beszámításával a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak, valamint ezen alapképzési szakoknak megfeleltethető főiskolai és egyetemi szakokon szerzett végzettségek jogosítanak.

2. A felvételre - meghatározott kreditek teljesítésével - bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről elfogadható az alábbiak szerint: - természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy - gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

3. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két féléven belül, az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

4. Felvételre azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon szerzett végzettségek is elfogadhatóak, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézményünk kreditátviteli bizottsága elfogad. A 30 kredit értékű gyakorlati félév a gyakorlattal rendelkezőknél beszámoló teljesítése után elismerésre kerül.

5. Az előzetes kreditelismerési határozat kiállítását intézményünktől (Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a leckekönyv / oklevélmelléklet és a végzettséget igazoló oklevél másolatának, és a letölthető kérelem benyújtásával kell kérni 2019. december 9-ig. Az eljárás díja 3.000,- Ft. A díj a 10035003-00336121-00000000 számlaszámra teljesíthető, a közlemény rovatban az EKBE0005KK kódot fel kell tüntetni!

Felvételi vizsgákra 2020. január 7-én kerül sor.
A vizsgák időpontjáról, helyéről, illetve a vizsga különeljárási díjának befizetési módjáról a december közepén, a jelentkezés során megadott e-mail címére elektronikus értesítést küldünk.

A vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére az egyetem a felvételi szabályzatában egyszeri, 4.000,- Ft eljárási díjat határoz meg. A díj befizetésére szolgáló csekk személyesen Gyöngyösön a Mátrai u 36. „A" épület 2.001 irodában és a 37/518-338-as számon igényelhető. A befizetés a 10035003-00336121-00000000 számlaszámra történő banki átutalással is teljesíthető. Mindkét esetben a közlemény rovatban a jelentkező nevét, a szakot és az EKBE0005KK kódot fel kell tüntetni!

A felvételi vizsga követelménye letölthető ide kattintva


Tájékoztatás
A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Iroda ad felvilágosítást 2019. október 15-től munkanapokon:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. „A" épület 2.001. iroda
Telefon: 37/518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu

A szakról további információ kérhető:

Dr. Koncz Gábor egyetemi docens, szakmentor
Telefon: 37/518-300 mellék: 493
E-mail: koncz.gabor@uni-eszterhazy.hu 

Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra egyetemi docens, szakfelelős
Tel: 37/518-375
E-mail: ndemeter.dora@uni-eszterhazy.hu


< Vissza