Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Vadgazda mérnöki (BSc)

Utolsó módosítás: 2020. január 11.

 

   
 
   
 

Az alapképzési szak képzési célja
A képzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos, élelmiszerlánc szemléletük alapján képesek a vadvédelem, a vadgazdálkodás, a természeti erőforrás-kezelés és a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására.

A vadállománnyal, mint megújítható természeti értékkel tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel (erdészeti, mezőgazdasági, halászati, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során a vadgazda mérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természet-megőrzési elveket és előírásokat, a vadgazdálkodás érdekeit; alkalmasak a vadgazdálkodás speciális feladatainak ellátására, a természet-megőrzési szemléletű nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére.

Birtokában vannak a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
vadgazda mérnök (Wildlife Management Engineer)

A képzési idő félévekben: 7 félév
(6 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne:
- Gyöngyös (nappali, levelező)

A Gyöngyösi Károly Róbert Campus gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2020-ban:
- nappali tagozaton: 325.000,- Ft/ félév
- levelező tagozaton: 300.000.- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mit fogsz tanulni?
A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik vadbiológiai, ökológiai, vadgazdálkodási, vadászati, mezőgazdasági, műszaki és közigazgatási ismereteik birtokában képesek a vadállományt, mint megújuló természeti erőforrást környezetkímélő, fenntartható módon kezelni és hasznosítani. A megszerzett tudás birtokában a vadgazda mérnökök, mint közép- és/vagy felsőszintű vezetők tevékenyen közreműködhetnek:

- a vadgazdálkodással, vadkereskedelemmel vagy természetvédelemmel foglalkozó mezőgazdasági és erdőgazdasági állami, szövetkezeti és magánvállalkozásokban,

- erdő- és vadgazdasági, fagazdasági, mezőgazdasági társaságokban vadászati műszaki vezetői, irányító fővadászi, vadtenyésztő telepvezetői munkakörben,

- a vadásztársaságok hivatásos vadászi, fővadászi, vadászmesteri munkaköreiben,

- az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet szakági irányítói beosztásban, az egyesületek szakirányú képzettséget igénylő beosztásaiban,

- alap-, közép- és felsőfokon oktató intézmények szakoktatói és kutatói munka-köreiben,

- állat- és botanikus kertek, vadasparkok vagy fajmegőrzéssel foglalkozó intézményekben.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Munkádat erdő- és vadgazdasági, erdő- és fagazdasági, mezőgazdasági részvénytársaságokban vadászati műszaki vezetői, több vadászterületet összefogóan irányító fővadászi, vadtenyésztő telepvezetői munkakörben, ágazaton belül speciális szakterületet gondozó előadói munkakörben, az ország területének 82%-án vadgazdálkodó vadásztársaságok hivatásos vadászi, fővadászi, vadászmesteri munkaköreiben, végezheted, továbbá az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet szervezetén belül szakági irányítói beosztást, illetve egyéb szervezeti formában végzett (pl. szövetkezeti, illetve egyéb társulási) vad- és halgazdálkodás vagy vadkereskedelem területén ágazatvezetői beosztást tölthetsz be.

Amit még a szakról tudni érdemes:
Intézményünkben a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos oktatás több évtizedes múltra tekint vissza. Végzett hallgatóink közül korszerű felkészültségük, kiváló elméleti és gyakorlati szakismeretük birtokában sokan lettek hivatásos vadászok, vadászati felügyelők, az állami természetvédelemben dolgozók. A képzés kiemelten foglalkozik az ökológiai alapú vadgazdálkodás lehetőségeivel, a vadállomány, mint megújuló természeti erőforrás fenntartható hasznosításával, a vadászturizmussal, távérzékelési módszerek vadgazdálkodási célú felhasználásának lehetőségeivel.

Kollégiumi elhelyezés: Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.
A kollégiumról bővebben ide kattintva lehet tájékozódni.

Nyílt nap és felvételi tájékoztatók:


Nyílt nap: 2020. január 20. (hétfő) 10 óra

Felvételi tájékoztató:
2020. február 1. (szombat) 10 óra
2020. február 8. (szombat) 12 óra

A rendezvények helyszíne: Gyöngyösi Károly Róbert Campus 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

A szakról további tájékoztatás kérhető:

Dr. Tóth László főiskolai tanár, szakfelelős
E-mail: dr.toth.laszlo@uni-eszterhazy.hu
Tel: 37/518-300 (mellék: 256)

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Telefon: (37) 518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu

 


< Vissza