Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc)

Utolsó módosítás: 2020. január 11.

 

   
 
   
 
   
 

A mesterképzési szak képzési célja
A képzés célja vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a magyarországi vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök (Rural Development Engineer)

A képzési idő félévekben:
- nappali tagozaton 4 félév + 160 óra szakmai gyakorlat
- levelező tagozaton 4 félév + 40 óra szakmai gyakorlat
Keresztféléves felvételi eljárásban csak levelező tagozaton választható!

A képzés helyszíne:
- Gyöngyös (nappali, levelező)

A Gyöngyösi Károly Róbert Campus gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2020-ban:
- nappali tagozaton: 500.000,- Ft/félév
- levelező tagozaton: 450.000,- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Vidékfejlesztési agrármérnöki szak felvételi előírásai

1. A szakra felvételt nyerhet teljes kreditérték beszámításával a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak, valamint ezen alapképzési szakoknak megfeleltethető főiskolai és egyetemi szakokon szerzett végzettségekkel rendelkezők.

2. A szakra felvételt nyerhet bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, meghatározott kreditek teljesítésével. Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 84 kredit, melyből gazdaságtudományok, a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint fogadható el kredit:

- természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
- gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

3. A szakra felvételt nyerhetnek azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon szerzett végzettségek is, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézményünk kreditátviteli bizottsága elfogad. Azzal a feltétellel, hogy a 30 kredit értékű gyakorlati félév, a gyakorlattal rendelkező szakokok esetében beszámoló teljesítése után kerül elismerésre.

Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől (Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni 2020. május 30-ig.

 


A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Mit fogsz tanulni?
A terület- és vidékfejlesztési ismeretek mellett területi tervezéssel és programozással is megismerkedhetnek a hallgatók. Gyakorlatot szereznek a fejlesztési programok készítésében és menedzselésében. A már meglévő gazdasági, mezőgazdasági, műszaki és humán ismereteidet speciális szakmai ismertekkel bővítheted ki.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A végzés után munkát vállalhatsz az agrárium és a vidékfejlesztés helyi, kistérségi, regionális és központi szintű igazgatásában, valamint a felügyeletet ellátó állami és civil szervezetekben, köztestületekben. A diploma megszerzése után részt vehetnek a Regionális és a Közös Agrárpolitika alakításában, valamint az Európai Unió szervezeteinél igazgatási és szakértői feladatok ellátásában. Doktori képzésben is részt vehetsz, akár nappali akár levelező tagozaton.

A végzettség birtokában betölthető tipikus munkakörök, beosztások:
Munkádat önkormányzatoknál, területfejlesztési társulásoknál, vidékfejlesztési akciócsoportoknál, agrár szakigazgatási hivatalokban (Nemzeti Agrár Kamara, Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai), szakminisztériumban (Agrárminisztérium) projekt irodákon, végezheted. Jellemzően kérelemkezelő, helyszíni ellenőr, kistérségi menedzser, munkaszervezetet vezető, HACS elnökségi tag, tervező-fejlesztő mérnök, projektmenedzser, vidékfejlesztési szaktanácsadó munkaköröket tölthetsz majd be.

Kollégiumi elhelyezés: Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.
A kollégiumról bővebben ide kattintva lehet tájékozódni.

Nyílt nap és felvételi tájékoztatók:

Nyílt nap: 2020. január 20. (hétfő) 10 óra

Felvételi tájékoztató:
2020. február 1. (szombat) 10 óra
2020. február 8. (szombat) 12 óra

A rendezvények helyszíne: Gyöngyösi Károly Róbert Campus 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

Kapcsolódó öntevékeny kör:

- MátraVidék Klub

A szakról további tájékoztatás kérhető:

Dr. Koncz Gábor egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: koncz.gabor@uni-eszterhazy.hu
Telefon: 37/518-300 mellék: 493

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Telefon: (37) 518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu


< Vissza