Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

Utolsó módosítás: 2020. február 08.

A szakirányú továbbképzés célja:
A szakirányú továbbképzés célja, hulladékgazdálkodási szaktanácsadó képzés.
A képzési programot elvégzett szaktanácsadó, a hulladékgazdálkodás minden ágában – elsősorban közép-, illetve felsővezető pozícióban – képes eredményes irányító, tervező, szervező és ellenőrző feladatok ellátására

A hulladékgazdálkodási politika és stratégia kialakítása az Európai Unióhoz történő csatlakozás után folyamatos és nagy jelentőségű feladatokat rótt Magyarországra. A hulladékgazdálkodás egységes elveken alapuló és magasabb minőségi szintet biztosító fejlesztési szándékot az Unió direktívák formájában deklarálta és akcióprogramokkal erősítette meg. Ennek tükrében egyértelműen látszik, hogy a hulladékgazdálkodás területén a munkaerőpiac megkívánja a mind magasabb végzettséggel rendelkező, felkészült szakemberek alkalmazását. Képzésünk célja, hogy ennek a napjainkban egyre erősebb igénynek megfelelni képes szakembereket képezzen.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

Képzési idő:
2 félév

Munkarend: levelező (képzés gyakorisága havonta)

Képzés helyszíne: Gyöngyös

Finanszírozási forma: önköltséges (180 000 Ft/félév)

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

- Önálló hulladékgazdálkodásra, korszerű ipari és mezőgazdasági technológiáknál keletkező hulladékok kezelése; elhelyezése
- Hulladékkezelési technológiák kidolgozása, alkalmazása;
- Gazdálkodó egységek hulladék rendszerének kidolgozása;
- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakanyagok kidolgozása;
- Hulladékgazdálkodási rendszerek alkalmazása a gyakorlatban, azok ellenőrzése és szaktanácsadása;
- Általános környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási alapismeretek;
- Hulladékkezelés;
- Levegő-, zaj- és rezgésvédelem;
- Környezetmenedzsment;
- Hulladékgazdálkodás logisztikája;
- Környezetvédelmi ismeretek;
- Mezőgazdaság környezeti hatásai;
- Hulladékgazdálkodás ökonómiája;
- Minőségbiztosítás;
- Környezetvédelmi méréstechnika

A szakképzettség alkalmazása az alábbi konkrét környezetben, tevékenységrendszerben valósul meg:

- Gazdálkodási és szolgáltató egységek, kistérségi és települési hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása;

- Hulladékgazdálkodási szakigazgatási feladatok ellátása;

- Települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos feladatok irányítása, Környezetvédelmi szakigazgatási feladatok ellátása.

A részvétel feltétele:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség.

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:

Jelentkezési lap Végh Ildikó tanulmányi csdoortvezetőtől kérhető:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., tel/fax: (37) 518-338, email: vegh.ildiko@uni-eszterhazy.hu.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

Jelentkezés díja: 5000 Ft.

Befizetés módja: átutalás.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 15.

A szakról további tájékoztatás kérhető:

Kapcsolattartó / szakfelelős: Dr. Ambrus Andrea adjunktus
E-mail: ambrus.andrea@uni-eszterhazy.hu
Telefon: 37/518-300


< Vissza