Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács

Utolsó módosítás: 2019. június 20.

2016. október 18-án megalakult az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar Kari Tanácsa.

Eszterházy Károly Egyetem
Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar
Kari Tanács

A Kari Tanács üléseinek tájékoztatói

A kar választott, vezető testülete a Kari Tanács.


A Kari Tanács hatásköre:
- meghatározza a kar stratégiáját,
- jóváhagyja a kari munkaterveket,
- a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait és értékeli a kutatási eredményeket,
- dönt az alap- és mesterképzési szakokhoz kapcsolódó specializációk, a felsőoktatási szakképzések szakirányai indításáról,
- elfogadja az alapképzés, mesterképzés, a szakirányú továbbképzés és a felsőoktatási szakképzés tantárgyi programjait és azok módosítását,
- véleményezi és elfogadja – a dékánnal és kancellárral való egyetértésben – a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keret és más pénzügyi források felosztásának elveit,
- dönt kari kitüntetések alapításáról és adományozásáról,
- elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit.

A Kari Tanács dönt:
- hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről,
- az egyetem adott évi elfogadott költségvetésében meghatározott kari költségvetési keretek felosztásáról, és a beszámoló elfogadásáról;
- az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes egyetértésével dönt a szakfelelősök megbízásáról,

A Kari Tanács javaslatot tesz a Szenátusnak:
- kari oktatási és más szervezeti egységek létesítésére, megszüntetésére,
- új alapképzési, mesterképzési, szakirányú továbbképzési, felsőoktatási szakképzési szakok létesítésére, indítására, ezen szakok képzési és kimeneti követelményeire, illetve szakképzési programjaira,
- szakfelelősök személyére, tantárgyfelelősök személyére
- Professor Emeritus/Emerita, magántanári, címzetes egyetemi tanári, egyetemi docensi, mestertanári, mesteroktatói cím adományozására;

A Kari Tanács a Szenátus felé véleményezi:
- a dékáni és dékánhelyettesi pályázatokat,
- a kart érintő oktatói pályázatokat,
- a kari oktatási szervezeti egységek vezetőinek pályázatát,
- a kar egyéb szervezeti egységei vezetőinek pályázatát.

A Kari Tanács tagjai a 2018/2019. tanévben:

Dr. Fodor László, főiskolai tanár, mb. dékánhelyettes, a Kari Tanács ideiglenes elnöke

Dr. Herczeg Béla, főiskolai tanár

Dr. Láposi Réka, főiskolai docens

Dr. Zsófi Zsolt, egyetemi docens

Ambrus Andrea, adjunktus

Lakatos Márk, mesteroktató

Kovácsné Burunkai E. Patrícia, kari ügyintéző

Lénárt Dóra, hallgató

Tóth Ádám, hallgató


< Vissza