Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

#hagyomány #innováció #történelem

Utolsó módosítás: 2020. január 24.

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének Digitalizáció a történelemtudományban kutatócsoportja 2020. január 17-én #hagyomány #innováció #történelem címmel konferenciát rendezett.

A számítástechnika és a történelemtudomány kapcsolata immáron több mint fél évszázados múltra tekint vissza, amelybe viszonylag hamar bekapcsolódtak a hazai történészek is. Az 1970-es években megkezdett első kutatások azonban végül nem tudtak kiteljesedni, így sokáig egy kudarcba fulladt historiográfiai fejleményként élt a szakmai köztudatban a számítógépek történelemtudományi alkalmazása. Az informatika napjainkban tapasztalható robbanásszerű fejlődése nyomán azonban világszerte felértékelődőben vannak a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket kihasználó megközelítések, módszertani megoldások a bölcsészettudományok, s ezen belül a történelemtudomány területén is. Mindez időszerűvé tette azt, hogy párbeszédet kezdeményezzünk a digitalizáció szakmailag értelmesnek kínálkozó felhasználási lehetőségeiről.

 

 

A konferenciára hét intézményből (Budapest Főváros Levéltára, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem és Szegedi Tudományegyetem) 12 előadó érkezett. Rajtuk kívül az Eszterházy Károly Egyetemet dr. Pap József főiskolai tanár, dr. Ballabás Dániel adjunktus, valamint dr. Kalcsó Gyula főiskolai docens képviselte.

 

 

A tematikailag szerteágazó előadások között ugyanúgy megtalálhatók voltak az elméleti-módszertani jellegű fejtegetések, mint a gyakorlatban már megvalósult vagy éppen megvalósítás alatt álló kutatások prezentálása. De nem hiányzott a szórakoztató média jelenléte sem, ahol a történelem és videojátékok, illetve a történelmi mémek világába nyerhetett bepillantást a közönség.

 

 

A jó hangulatú és konstruktív hangvételű konferenciát az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázat támogatta. Ugyancsak köszönjük az NKFIH 112429 „A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörténeti elemzése" címet viselő pályázat támogatását.

A hírt küldte: Dr. Ballabás Dániel

Fotók: Szántó György


< Vissza