Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Magyar Nyelvészeti Tanszék előadásai a PeLiKonon

Utolsó módosítás: 2018. december 06.

2018. november 15–16. között rendezte meg a Magyar Nyelvészeti Tanszék és a PeLI oktatásnyelvészeti kutatócsoport a PeLiKon2018 – I. Oktatásnyelvészeti konferenciát.

A konferenciasorozat ötlete a hagyomány és a megújulás jegyében született, mert nem csupán kapcsolódik az egri anyanyelvoktatási napok hagyományához, hanem ki is bővíti, tágítja a nyelv és az oktatás sokszínű összefüggésrendszerével foglalkozó kutatások spektrumát.

A konferencia első napján a rektori megnyitó után Domonkosi Ágnes főiskolai tanár, a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője beszélt az oktatásnyelvészet fogalmáról, a konferencia céljairól. A tanszék oktatói változatos témában tartottak előadásokat.

Farkas Anett az általa kidolgozott tevékenységközpontú, kommunikációs készségfejlesztésre irányuló digitális anyagot ismertette.

 

Györffy Alexandra előadásában azt vizsgálta, a nyelvhasználathoz kötődő humor alkalmazható-e, illetve milyen formában alkalmazható a sportoktatásban.

 

Hulyák-Tomesz Tímea előadása a sport szaknyelvével foglalkozott: a szaknyelv jellemzőin túl azt vizsgálta, hogy a vízilabda sportág szaknyelvének ismerete mennyiben befolyásolja az oktatás hatékonyságát, valamint hosszabb távon a sportági érvényesülést.

Kalcsó Gyula a közoktatási magyar nyelvi tananyag tanításához kapcsolható magyar nyelvű digitális szövegkorpuszok felhasználási lehetőségeiről beszélt előadásában.

 

A Ludányi Zsófia által szervezett és levezetett Nyelvi ideológiák az oktatásban című tematikus panelben hangzott el Jánk István előadása, melyben négy ország (Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna) 502 gyakorló és leendő magyartanárának esetében vizsgálta a nyelvi diszkrimináció jelenlétét és mértékét.

Rási Szilvia előadása az absztraktok címének nyelvi megalkotottságát, sajátosságait vizsgálta, különös tekintettel arra, hogy milyen sűrítési, lényegkiemelési technikák érvényesülnek a kulcsszavak kiválasztása esetében.

 

Takács Judit (Tóth Mercédesz végzős magyar szakos hallgatóval közös) előadásában a névtan drámapedagógiai módszerekkel történő oktatásának lehetőségeiről beszélt, két kidolgozott foglalkozásterv bemutatásával illusztrálva.

 

Zimányi Árpád a magyartanárjelöltek pályaválasztási motivációit, illetve módszertani tudatosságát vizsgálta előadásában.


< Vissza