Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dobogós helyezettek az OTDK-n

Utolsó módosítás: 2019. április 29.

A Történelemtudományi Intézet hallgatói eredményesen szerepeltek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az alábbiakban ezen eseménysorozatról olvashatják a részletes beszámolót.

A kvalifikációs időszakban továbbjutott történelem MA és osztatlan történelemtanár, illetve kulturális örökség tanulmányok MA szakos hallgatók közül hatan szereztek jogosultságot arra, hogy az OTDK-n is bemutatkozzanak. A legtöbben a 2019. április 24. és 26. között az ELTE BTK-n megrendezésre kerülő Humán Tudományi Szekcióban, valamint a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban, továbbá a Közgazdaságtudományi Szekcióban versenyezhettek.

A pályamunkák részletes adatai:

  • Nagy Ádám Visontai Kovách László tevékenysége és emlékezete című dolgozatával (témavezetője: dr. Pap József) a Dualizmus kori magyar történelem I.;
  • Nagy Ágnes Nikolett Emberi jogsértések a Pinochet-diktatúrában (1973–1990) címmel (témavezetője: dr. Guszmann Gergely) az 1945 utáni egyetemes történelem;
  • Laczkó Vivien Az I. világháború hatása a Ciszterci Rend Egri Katholikus Főgimnáziumára című munkájával (témavezetője: Fábián Máté) és
  • Molnár Dávid Eger társadalmi és politikai viszonyai 1918-1919-ben című dolgozatával (témavezetője: dr. Romsics Ignác) a Két világháború közti magyar történelem I.;
  • Pap Péter Mezőhegyes 1945–1989. Egy kiemelt állami nagyvállalat az államszocializmusban címmel (témavezetője: dr. Rainer M. János) és
  • Stefán Antal Krisztián A szervezett bűnözés hajnala? Bűnszövetkezetek Nógrád megyében az 1950-es években című munkáját (témavezetője: Fábián Máté) az 1945 utáni magyar történelem tagozatban mutathatta be.

Művelődéstörténeti témájú dolgozatokat írtak:

  • Privári-Mürschberger Zsuzsanna: A katolikus megújhodás öröksége a 18. században (témavezetője: dr. Verók Attila) – Humán Tudományi Szekció Kora újkori magyar történelem tagozat;
  • Gönczi Mónika: Gasztronómiai „recept-túrák". A szakácskönyvek mint a magyar művelődéstörténet forrásai (témavezetője: dr. Verók Attila) – Pedagógiai Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Közművelődés tagozat;
  • Vasas Natália: Boszorkányok csak a mesékben léteznek? Néprajzi-művelődéstörténeti fejtegetések bükkzsérci példák alapján (témavezetője: dr. Verók Attila) – Pedagógiai Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Közművelődés tagozat;
  • Strincz Szilvia: A kulturális turizmus új útjai Egerben – ravennai inspiratív megoldások nyomán (témavezetője: dr. Verók Attila) – Közgazdaságtudományi Szekció Turizmus I. / A turizmus regionális aspektusai tagozat.

Mindannyian színvonalas dolgozatot írtak és remek előadást tartottak, s a zsűri döntése értelmében Nagy Ágnes és Pap Péter végül második helyezést ért el, Gönczi Mónika pedig különdíjat kapott.

A megmérettetésen túl az OTDK szokás szerint remek időtöltés és szakmai fórum is volt a hallgatók számára. Az előadások után a kísérőtanárok (Fábián Máté és Várkonyi Péter) irányításával egy kötetlenebb értékelésre is sor került, mely alkalomból Rainer tanár úr is csatlakozott a kontingenshez.

Gratulálunk a hallgatóknak, köszönjük a témavezetők munkáját!

Alsóbb éves hallgatóinkat pedig arra biztatjuk, hogy kezdjenek önálló kutatásba, illetve folytassák a már megkezdett munkát. Ezzel kerüljenek be a magyar felsőoktatás legjobbjait jelentő TDK-zók közé, s öregbítsék a Történelemtudományi Intézet hírnevét. A cél világos: 2021-ben a Miskolci Egyetem ad majd helyet a Humán Tudományi Szekciónak.

 

 

 

 

 


< Vissza