Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Előadás és doktori védés

Utolsó módosítás: 2018. november 29.

Schwendtner Tibor, az Eszterházy Károly Egyetem Filozófia Tanszékének egyetemi tanára opponensként vett részt Petki Pál „Fundamentálontológiai és léthorizonti időbeliség. Hipotézis(ek) a heideggeri kettős időbeliségről" című doktori disszertációjának a Babes-Bolyai Tudományegyetemen rendezett nyilvános vitáján 2018 november 9-én Kolozsvárott. A kolozsvári egyetem Filozófia Tanszékének meghívására Schwendtner Tibor előadást is tartott „Heidegger értelmezésének dilemmái a Fekete füzetek megjelenése után" címmel.