Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Előadások az élőnyelvi konferencián

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 02.

A 20. Élőnyelvi Konferenciát 2018. augusztus 30. és szeptember 1. között rendezte meg a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi Intézete Budapesten.

A rendezvényen a Magyar Nyelvészeti Tanszék több oktatója is részt vett. Ludányi Zsófia a konferencia magyar orvosi nyelvvel foglalkozó műhelyének egyik szervezőjeként levezette A magyar orvosi nyelv alakulástörténete, múltja és jelene című panelt. Kuna Ágnes és Kocsis Zsuzsanna társszerzőkkel előadást tartott a Magyar orvosi nyelvi korpusz középmagyar alkorpuszának készüléséről, illetve posztert mutatott be az Orvosi nyelvről szóló metanyelvi diskurzusok vizsgálata a nyelvi ideológiák tükrében címmel.

Ugyanebben a műhelyben mutatta be Domonkosi Ágnes is a Kuna Ágnessel közösen készített, A társas deixis szerepe az orvos-beteg viszony alakításában című poszterét. Emellett előadást is tartott A megszólítás változatai felsőoktatási gyakorlatközösségekben címmel., amelyben empirikus kutatásokra építve azt fejtette ki, hogy a felsőoktatás diskurzusaiban milyen megszólítási gyakorlatok működnek, és azokhoz milyen magyarázatok, értelmezések kapcsolódnak.
Jánk István a nyelvi alapú diszkrimináció pedagógiai értékelésben történő megjelenéséről tartott előadást. Ennek alapja egy 4 ország több mint 500 magyar szakos pedagógusát és ilyen szakon tanuló pedagógusjelöltjét vizsgáló kutatás volt, melyet az előadó egy általa kidolgozott módszerrel vizsgált. A kutatás legfőbb tanulsága pedig az volt, hogy a pedagógusok nagyobb része diszkriminál és előítéletes nyelvileg, ami nagyban befolyásolja a tanulók iskolai eredményességét.

 

 

 


< Vissza