Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Évzáró egyetemi ünnepség

Utolsó módosítás: 2019. január 03.

Az Agria Tiszkben tartotta évzáró karácsonyi ünnepségét az Eszterházy Károly Egyetem. A rendezvényen kerültek átadásra a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar kitüntetései.

A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Papp István-díját az idei évben Dr. Szentesi Zsolt főiskolai tanár vehette át.

Dr. Szentesi Zsolt három és fél évtizede, 1984 óta tanít intézményünkben. Debrecenben végzett magyar-francia szakos tanárként, 1995-ben PhD fokozatot szerzett, 1998-óta főiskolai tanár, 2013-ban habilitált.
Felkészült, kiváló oktató, mindig törekszik a korszerű ismeretek átadására. Évek óta foglalkozik tehetséggondozással, irodalmi pályázatok zsürizésével. 19 éven át volt a Magyar Irodalomtudományi Tanszék tanszékvezetője, amely az ő vezetése alatt vált országosan ismert tudományos műhellyé, és ekkor sikerült akkreditáltatni a korábbi egyetemi szintű magyartanárképzést és a magyartanár MA szakot, illetve a Tánc- és drámapedagógus szakirányú továbbképzést is. Aktív résztvevője a tudományos közéletnek (évekig volt az intézmény képviselője a Magyar Akkreditációs Bizottságban), a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az MTA-Miskolci Akadémiai Bizottság tagja. Jelentős pozíciókat töltött be a főiskola intézményi közéletében is, évekig volt a főiskola főtitkára, jelenleg is több kari bizottság elnöke illetve tagja. Kutatási területe a XX. század második felének magyar irodalma, az interpretációelmélet és az irodalomelmélet. Három könyve és több mint 60 tudományos közleménye jelent meg, kritikusként, irodalomtudósként is országosan elismert szakember.

A Bölcsészettudományi Kar Művészeti Díját az Ének-zene Tanszék oszlopos tagja, Dr. Nagy Zoltán főiskolai docens kapta.
Dr. Nagy Zoltán intézményünkben végzett ének-zene szakos tanárként 1998-ban, egyetemi diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, PhD doktori fokozatát a Nyitrai UKF-n szerezte.1998 óta dolgozik az Ének-zene tanszéken. Vérbeli zenész, több zenei műfajban is képviselteti magát, munkáját kiemelkedő igényességgel, egyedülálló zeneiséggel és szakértelemmel végzi. 2008 óta szervez a tanszék hallgatóiból diák-együtteseket (2008-2011: Agria Voces,2011-2014: Jazz Faces; 2017-2018: Agria Music Factory), amelyekkel nemcsak az egyetem zenei életét erősíti, hanem a hazai és a külföldi zenei fesztiválokon is nagy sikerrel szerepel. Olyan tanáregyéniség, aki képes a hallgatók kreativitását felébreszteni és fejleszteni. Jelentős sikereket ért el az Országos Tudományos és Diákköri Konferenciákon is: 2013-ban országos I. helyezett lett Farkas Antal, akinek felkészítő tanára volt. A tanszéken folytatott művészeti munkája mellett kiemelkedő színházi tevékenysége: zenei rendezőként, karmesterként és korrepetitorként országosan ismert és elismert.

 

Két Dékáni Kitüntető Oklevél is átadásra került: ezt elsőként Marík Erzsébet főiskolai docens vehette át. Dékáni Kitüntető Oklevél kitüntetésben részesült Dr. Harsányi Mihály főiskolai docens.

Marík Erzsébet az Ének-zene tanszék meghatározó pedagógusa és művésztanára. 1975-től dolgozik az intézményben, . 2012-ben ugyan nyugdíjba vonult, de azóta is óraadó tanárként segíti a tanszék munkáját. Vérbeli pedagógus, keze alatt ének-zene szakos tanárok több nemzedéke nőtt fel, akik szeretettel emlékeznek kiváló pedagógusi képességeire, nagy műveltségére, bölcs humorára. Az Alapfokú Művészeti Iskola tanáraként fiatalokkal is foglalkozik, tanítványa legutóbb I. helyezést ért el az Orbán György Zongoraversenyen, ő pedig felkészítő tanárként különdíjat kapott. Kamarazenészként, zongorakísérőként és zenészként Eger zenei életének mindmáig egyik meghatározó alakja. Az egri Gárdonyi Színházban zenei vezetőként, korrepetitorként és zenei munkatársként is dolgozik, országosan is elismert produkciókban vesz részt.

 

Dr. Harsányi Mihály azon kevesek közé tartozik intézményünkben, akik az egyetemi diplomájuk kézhezvételét követően egyből az Eszterházy Károly Főiskolán kezdték meg oktatói tevékenységüket, és azóta is megszakítás nélkül itt dolgoznak: 27 éve tanít az intézményben. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen Német nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár szakon végezte, PhD-fokozatát nyelvtudományból szerezte 2002-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2003-tól 15 éven át volt a Német Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője. Vezetése alatt a már egységként működő, újjáépített tanszék megkapta az akkreditációt, külön kiemelendő, hogy az országban (a főiskolák közül) egyedül Egerben akkreditálták a Némettanár MA képzést.
Lelkiismeretes, precíz oktató, a hallgatókkal szemben segítőkész. A germanisztikai szakmán belül jó kapcsolatokat ápol más intézmények oktatóival, az általa szervezett rendezvények közül kiemelkedő volt 2016-ban a Gesellschaft Ungarischer Germanisten (GUG) éves ülése és az ehhez kapcsolódó konferencia. Évek óta szervezi a kétévente megrendezésre kerülő tanszéki konferenciát és szerkeszti az ehhez kapcsolódó, Germanistische Studien sorozatcímmel megjelenő konferencia-kötetet. Oktatói munkája elismeréseként 2003-ban Eszterházy Károly-emlékéremben részesült.

 

Karunk két oktatója intézményi elismerésben részesült.

Ványai Magdolna művésztanár a Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszékéről Eszterházy Károly Emlékérmet vehetett át.
Ványai Magdolna 2002-től oktat a Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszékén. Pályáját általános iskolai rajz- matematika szakos tanárként kezdte, majd a Magyar Iparművészeti Egyetemen szerzett vizuális és környezetkultúra szakos tanári címet. Az osztatlan tanárképzésben a szakmódszertani és elméleti alapozó tárgyak oktatásában kapott szerepet, feladatait a nagy óraterhelés ellenére fáradhatatlanul és magas színvonalon teljesítette. A Kreativitási modellek a vizuális nevelésben című program kidolgozója, több módszertani kézikönyv társszerzője.
Mindemellett a művészeti szakmai közéletben is aktív, rendszeres kiállítója és díjazottja hazai és külhoni kiállításoknak, biennáléknak. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Festők Társaságának, 2001 és 2017 között a Magyar Vízfestők Társaságának alelnöke volt.

 

Szigeti Gábor Csongor egyetemi adjunktus, a Vizuális Művészeti Intézet Média és Design Tanszékének oktatója a Lyceum Pro Scientis Alapítvány, Eszterházy Károly Egyetemért kitüntetés ezüst fokozatát kapta.

Szigeti Csongor lassan egy évtizede erősíti a Vizuális Művészeti Intézet oktatói gárdáját. A szigorúan vett feladatait és kötelezettségeit messze túlszárnyalva az egyik legelhivatottabb és felelősségteljesebb oktatója az Intézetnek. Kiemelt figyelmet fordít az oktatásra, folyamatos innovatív ötleteivel, terveivel, gyakorlati és elméleti munkájával lendíti előre a tanszéken és az intézetben folyó munkát. Oktatási feladatai mellett felügyeli és intézi a marketing-jelenlétet, a megfelelő marketingstratégiák kidolgozását is. Munkájával jelentősen hozzájárult az Intézet ismertségéhez és a kiváló felvételi arányszámokhoz. Részt vett az Egyetem arculatának megtervezésében, az intézeti „roadshow" bemutató anyagának elkészítésében, de az Eger Város felől és más kulturális, vagy gazdasági szereplők felől érkező megkeresések tervezésében, koordinálásában, elkészítésében is. Tervezőművészként és kortárs képzőművészként is igen aktív, mindkét területen folyamatosan jelen van a hazai és nemzetközi művészetben. Intenzív jelenlétével, a kortárs vizualitásban betöltött szerepével és ismertségével mind a tanszék, mind az Intézet és az Egyetem számára mércét jelent, de elsősorban az egyetemi hallgatóknak mutat felbecsülhetetlen értékű és követendő példát.


< Vissza