Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés

Utolsó módosítás: 2019. május 22.

2019. május 21-én az ELTE DiAGram Funckionális Nyelvészeti Központ Stíluskutató csoportja és a Magyar Nyelvtudományi Társaság kerekasztal-beszélgetést és könyvbemutatót szervezett Poétika és korpusz címmel az ELTE BTK Nyelvész Könyvtárában.

A poétika elméleti és módszertani kérdéseit nyelv- és irodalomtudományi kiindulópontból egyaránt problematizáló kerekasztal-beszélgetést Domonkosi Ágnes vezette, résztvevői: Bengi László, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Gábor, Tátrai Szilárd és Tolcsvai Nagy Gábor voltak.
A beszélgetést megelőzően Horváth Péter mutatta be az egri Líceum kiadónál megjelent, Domonkosi Ágnes és Simon Gábor szerkesztette Nyelv, poétika, kogníció című tanulmánykötetet, amely a Stíluskutató csoport 2016-ban Egerben megrendezett konferenciájának anyagát tartalmazza.
A rendezvény meghívója:
https://diagram.elte.hu/content/konyvbemutato-es-kerekasztal-beszelgetes-az-elte-stiluskutato-csoport-es-a-magyar-nyelvtudomanyi-tarsasag-kozos-szervezeseben.e.474

Híradás az ELTEOnline-on:
http://elteonline.hu/tudomany/2019/05/15/nyelv-poetika-kognicio-kerekasztal-beszelgetes-es-kotetbemutato/

 

 


< Vissza