Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nemzetközi elismerés a Nyelvpedagógia Műhelynek

Utolsó módosítás: 2019. november 25.

Európai Nyelvi Díjat kapott az Eszterházy Károly Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézetében működő Nyelvpedagógia Műhely.

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

 


Az ünnepélyes díjátadóra 2019. november 21-én Budapesten a Tempus Közalapítvány székházában került sor.

 


Tanárjelölt, diák, mentor – mindenki új perspektívát kap
A jelenleg 12 középiskolában működő, félévente több mint 400 középiskolás diákot és 30 angoltanári pályára készülő egyetemi hallgatót, 22 középiskolai mentortanárt bevonó projektalapú 'Discover Your English Voice – Hallasd a hangod angolul!' című nyelvi programot az Eszterházy Károly Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézet Nyelvpedagógia Műhelye dolgozta ki. A komplex nyelvi program egyszerre hat megújító és inspiráló módon a középiskolai angol nyelvtanításra és a tanárképzésre, valamint a középiskolai mentortanárok szakmódszertani eszközkészletére is. A projekt olyan élményközpontú, projektalapú, tanórán kívüli foglalkozásokat kínál gyakran hátrányos helyzetű régióban élő középiskolás diákoknak, tanárjelölt hallgatók bevonásával, amelyek növelik a nyelvtanuláshoz szükséges motivációt, formálják attitűdjüket, és ezáltal növelik a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgát, illetve az ezzel egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok számát.
A Műhely egyértelmű szellemi terméke az a tananyagcsomag, amely a középiskolákban a tanórán kívüli foglalkozásokhoz ad tartalmi alapot. Ez külön alprogramokból épül fel, mint nyelvfejlesztés drámagyakorlatokkal, kreatív írás-zsurnalisztika, prezentációs készségek és kritikai gondolkodás. Ezek mindegyike igyekszik kreatív írásra, kritikai gondolkodásra, autonóm tanulásra, prezentációk tartására készíteni a hallgatókat és általuk a középiskolás diákokat. A tanárjelölt hallgatók e tárgyakat szabadon választható tantárgyak keretében veszik fel – és lényegében e tárgyak keretében készítik fel őket a középiskolai gyakorlatra a tanórán kívüli órák keretében. Ezen alprogramok jól tükrözik a program esszenciáját és alapötletét: a cél az, hogy ezen foglalkozásokon ne egyszerűen egy újabb, intenzív nyelvi kurzust kínáljanak a diákoknak, hanem a fenti tartalmakon keresztül valósítsák meg a nyelvi fejlesztést, a szemléletváltást is a nyelvoktatásban.


< Vissza