Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nyelvtanulással a boldogulásért

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 05.

Sikeresen zárult az egyhetes 30 órás pilot intenzív angol nyelvi kurzus, amelyen a 'Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében' projektben résztvevő 6 partneriskola 20 diákja vett részt.

Az angol nyelvi kurzus célja az emelt szintű érettségire való felkészítés volt, de szemléletében egy teljesen új típusú képzésen vehettek részt a diákok, ahol a nyelvi készségek fejlesztésén túl a cél a különböző nyelvtanulási stratégiák elsajátítása, a nyelvtanulói kreativitás, kritikai gondolkodás és vitakészség fejlesztése illetve a tudatos, önálló tanulásra való felkészítés volt.
A kurzus foglalkozásaiba a projekt Nyelvpedagógiai Műhely tanártovábbképzése keretén belül a partnerintézmények és az EKE nyelvtanárai is betekintést tehettek, illetve az elkészült tananyag, tanári kézikönyv és a Líceum Televízió munkatársai közreműködésével készülő oktató-videó anyag is az ő szakmai fejlődésüket szolgálja.

 

A program az EFOP-3.2.14-17-2017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében projekt kereteiben valósult meg.

 

 

 


< Vissza