Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szín-Biózis II. - Dr. Rieder Gábor tárlatvezetése

Utolsó módosítás: 2020. november 04.

Az ok­tó­ber 8-án meg­nyílt Szín-bi­ó­zis II. ki­ál­lí­tás tár­lat­ve­ze­té­se Dr. Rie­der Gá­bor­ral.

/
Tár­lat­ve­ze­tés: 2020 11. 05. 17 óra, Dr.​Rieder Gábor ad­junk­tus, mű­vé­szet­tör­té­nész
/
hely­szín: Kepes In­té­zet 3300 Eger Szé­che­nyi u. 16.
/
A ki­ál­lí­tás a jár­vány­ügyi hely­zet­re való te­kin­tet­tel csak maszk vi­se­lé­sé­vel lá­to­gat­ha­tó.
/
Meg­te­kint­he­tő: 2020.11.06.-ig

Az ese­mény link­je:
https://​www.​facebook.​com/​events/​379081490173864/​

 


< Vissza