Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

V. Slow Film Fesztivál Eger

Utolsó módosítás: 2019. május 06.

Prog­ram:

május 7. kedd // May 7, Tu­es­day
19.00 Meg­nyi­tó. A fesz­ti­vált meg­nyit­ja dr. Lip­tai Kál­mán, az Esz­ter­há­zy Ká­roly Egye­tem rek­to­ra. Hely­szín: Urá­nia mozi. // 7 pm Ope­ning Scre­e­ning at Ci­ne­ma Ura­nia. The fes­ti­val will be ope­ned by dr. Lip­tai Kál­mán, Rec­tor of Esz­ter­há­zy Ká­roly Uni­ver­sity. All scre­e­nings of the fes­ti­val are at Ura­nia Ci­ne­ma.
20.30 Va­cso­ra: Hely­szín: Le­ány­ka úti Csil­lag ét­te­rem / Din­ner at Res­ta­u­rant Csil­lag
22.00 Party. Hely­szín: Zöld pe­csét + Ar­tiszt / Party at Zöld pe­csét + Ar­tiszt

május 8. szer­da // May 8, Wed­nes­day
10.00 Bor­bás Ist­ván (DOP Stock­holm - Dalok a má­so­dik eme­let­ről, Egy ga­lamb leült az ágra..) mes­ter­kur­zu­sa. Hely­szín: Esz­ter­há­zy Ká­roly Egye­tem, Lí­ce­um, 302-es terem (Eger, Esz­ter­há­zy tér 1.) // 10 am Ist­van Bor­bás (DOP, Stock­holm – Songs From the Se­cond Floor, A Pige­on Sat on a Branch...) ma­s­terc­lass, Uni­ver­sity Buil­ding A, room 302

15.00 VER­SENY­BLOKK 1 // COM­PE­TIT­ION BLOCK 1
17.00 VER­SENY­BLOKK 2 // COM­PE­TIT­ION BLOCK 2
19.00 VER­SENY­BLOKK 3 // COM­PE­TIT­ION BLOCK 3
Ve­tí­té­sek hely­szí­ne: Urá­nia mozi

május 9. csü­tör­tök // May 9, Thurs­day
10.00 Peter Strick­land (UK) mes­ter­kur­zu­sa. Hely­szín: Esz­ter­há­zy Ká­roly Egye­tem, Lí­ce­um, 302-es terem (Eger, Esz­ter­há­zy tér 1.) // May 9, Thurs­day, 10 am Peter Strick­land (UK - Ber­be­ri­an Sound Stu­dio, The Duke of Bur­gundy) ma­s­terc­lass, Uni­ver­sity Buil­ding A, room 302
10.00 SONY ka­me­ra­be­mu­ta­tó és ope­ra­tő­ri work­shop Biró Bo­ró­ká­val (UNATC, Bu­ka­rest). Hely­szín: Kepes Mű­te­rem (Eger, Szé­che­nyi út 16.) // 10 am Sony ca­me­ra demo and work­shop with Bo­ró­ka Biró (UNATC, Bucha­rest) at Kepes Stu­dio.

15.00 VER­SENY­BLOKK 4 // COM­PE­TIT­ION BLOCK 4
17.00 AZ EL­MÚLT ÉVEK LEG­JOBB­JAI // BEST OF SLOW FILM FES­TI­VAL
19.00 VER­SENY­BLOKK 5 // COM­PE­TIT­ION BLOCK 5
23.00 MID­NIGHT SPE­CI­AL // MID­NIGHT SPE­CI­AL
Ve­tí­té­sek hely­szí­ne: Urá­nia mozi

május 10. pén­tek // May 10, Fri­day
10.00 SONY ope­ra­tő­ri work­shop Biró Bo­ró­ká­val (UNATC, Bu­ka­rest). Hely­szín: Kepes Mű­te­rem (Eger, Szé­che­nyi út 16.) // 10 am - Work­shop with Bo­ró­ka Biró (UNATC, Bucha­rest) at Kepes Stu­dio.

13.00 VER­SENY­BLOKK 2 (is­mét­lés) // COM­PE­TIT­ION BLOCK 2 (re­pe­at)
15.00 AZ EL­MÚLT ÉVEK LEG­JOBB­JAI II. // BEST OF SLOW FILM FES­TI­VAL, PART II
Ve­tí­té­sek hely­szí­ne: Urá­nia mozi

18.00 Díj­ki­osz­tó és zá­ró­fo­ga­dás, slow­film fare­well party. Urá­nia mozi + Ar­tiszt // 6 pm Clo­sing award ce­re­mony. Din­ner, fare­well party. Ci­ne­ma Ura­nia + Ar­tiszt


< Vissza