Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

XII. Tudatosság a kommunikációban

Utolsó módosítás: 2019. május 03.

Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában Országos szakmai-módszertani tanácskozás

 

2019. május 17–18. (péntek–szombat)
Eszterházy Károly Egyetem, B épület 120, Eger, Egészségház u. 4.
Rendezők: Kommunikációs Nevelésért Egyesület, Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport (EKE, Eger), Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (EKE, Sárospatak), Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkacsoportja


Május 17. péntek

9.00–9.45: Regisztráció
9.45: Megnyitó és köszöntő
Köszöntőt mond: Balázs László, a szervezőbizottság elnöke
A konferenciát megnyitja: Pajtókné Tari Ilona rektorhelyettes (EKE)

10.00–11.20 Plenáris ülés
Vezeti: H. Varga Gyula
Helye: B épület 120-as terem

10.00 Andok Mónika: Pedagógusok digitális kompetenciái – mitől lesz okos az iskola?
10.20 Révész László: A Komplex Alapprogram kommunikációs szegmensei
10.40 Raátz Judit: A kommunikációs készség fejlesztése és az anyanyelvi nevelés
11.00 Balázs László: A kiégést befolyásoló tényezők vizsgálata az iskolában

11.30 A KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉSÉRT EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
Vezeti: H. Varga Gyula elnök
Helye: B épület 120-as terem

12.30 EBÉD

14.00–15.30 Szekcióülés: Médiaműveltség, médiatudatosság
Vezeti: Balázs László
Helye: B épület 120-as terem

14.00 Béres István: A médiaoktatás paradoxona
14.20 Kökényesi Nikoletta: Médiatudatosságra nevelés a gyakorlatban
14.40 Rajnai Richárd: Médiaműveltség, tudatosság és a részvétel kultúrája a mozgóképkul-túra és médiaismeret érettségi projektfeladatok munkanaplóiban
15.00 Lerch-Cserei Judit: Médiaműveltség és médiakommunikációs tudatosság az óvodá-ban
Hozzászólások, vita

14.00–15.30 Szekcióülés: A kommunikációs készségfejlesztés újabb kontextusai
Vezeti: Szőke-Milinte Enikő
Helye: B épület 119-es terem

14.00 Majzikné Lichtenberger Krisztina – Fischer Andrea: A reflexiót segítő mentori kom-munikáció
14.20 Korpics Márta Katalin: Tréningmódszertan az iskolában?
14.40 Sárosi Tünde: A kommunikációs készségek fejlesztésének lehetőségei a nonformális tanulás keretein belül
15.00 Fehér Ágota: Érzelmi szókincs mint a konfliktusok feloldásának eszköze az érzelmi intelligencia tükrében
Hozzászólások, vita

15.30 SZÜNET

16.00–17.00 Szekcióülés: Tudomány- és médiakommunikáció
Vezeti: Tomesz Tímea
Helye: B épület 120-as terem

16.00 Veszelszki Ágnes: Kommunikációs és pedagógiai lehetőségek az áltudományok elleni fellépésben
16.20 Falyuna Nóra: Az áltudományos tartalmak felismerésének és felismertetésének le-hetséges szempontjai
16.40 Oláh Szabolcs: Mi zajlik a globális lapkiadói tartalomiparban? – A médiatudatosság kontextusai (2018)
Hozzászólások, vita

16.00–17.00 Szekcióülés: A kommunikációs nevelés a pedagógiai folyamatban
Vezeti: Toma Kornélia
Helye: B épület 119-es terem

16.00 Laczkó Mária: Az iskolai kommunikáció változása a tanulók spontán beszédének tükrében
16.20 Toma Kornélia: A kommunikációs kompetenciafejlesztés feladatkörei és eljárásai az alsó tagozaton
16.40 Tomori Tímea: Kommunikációs nevelés a kereszttanterviség jegyében
Hozzászólások, vita

17.00 Szünet

18.30 Fogadás, könyvbemutató

Május 18. szombat

9.00 Köszöntőt mond: Pintér Márta dékán (EKE, BMK)
9.10 Plenáris ülés
Vezeti: Aczél Petra
Helye: B épület 120-as terem

9.10 Aczél Petra: Új kihívások a tudomány és oktatás kommunikációjában – a sciXcom-modell
9.30 Szőke-Milinte Enikő: Z generáció az iskolában
9.50 Szabó Csilla Marianna: A serdülők kockázatviselkedése az interneten – mit kezdhet a jelenséggel a pedagógus szakma?
10.10 H. Varga Gyula: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének erkölcsi-etikai össze-függései

10.30 SZÜNET

11.00–12.50 Szekcióülés: Digitális kompetencia és kommunikációs nevelés
Vezeti: Szabó Csilla Marianna
Helye: B épület 120-as terem

11.00 Habos Dorottya: A szülő és a (pályakezdő) pedagógus kommunikációjának lehető-ségei a digitális térben
11.20 Csikósné Maczó Edit: A gamifikált oktatás felsőoktatási lehetőségei
11.40 Bartal Orsolya: Digitális megosztottság más szemmel. Fókuszban az M-learning
12.00 Czifra Sándor: Online kommunikációs eszközök az oktatásban
12.20 Bene Viktória: Online szerelmek – online visszaélések
Hozzászólások, vita

11.00–12.50 Szekcióülés: Digitális kompetencia és kommunikációs nevelés
Vezeti: Andok Mónika
Helye: B épület 119-es terem

11.00 Domonkosi Ágnes – H. Tomesz Tímea: Protokoll vs. személyes jelenlét, ünnepélyes-ség vs. bizalmasság. A társas deixis műveletei egy sportolói díjátadó ünnepségen
11.20 Győrffy Alexandra: A fiatalok sport iránti motiválása a digitalizáció világában
11.40 Marjai Kamilla: Tipikusan fejlődő és autizmusban érintett tanulók számára kialakí-tott anti-bullying programok tartalmi és kommunikációs vonatkozásainak összeha-sonlítása
12.00 Torkos Carmen: Szókincsmérés tanulságai a szakközépiskolában
12.20 Vígh Szilvia: Kommunikációs készség- és képességfejlesztés a tehetséggondozásban
Hozzászólások, vita

12.50 A KONFERENCIA ZÁRÁSA
Vezeti: H. Varga Gyula
Helye: B épület 120-as terem

13.00 EBÉD

14.00 AZ ALKALMAZOTT KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT ÜLÉSE
Vezeti: H. Varga Gyula elnök
Helye: B épület 120-as terem

 


< Vissza