Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Bizottságok

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

A BMK Kari Tanácsa mellett működő munkabizottságok leírása és tagjai:


Beiskolázási Bizottság

Feladata a kar beiskolázási stratégiájának kidolgozása.

Dolmányos Péter (elnök, hivatalból)
Fábián Máté (tag)
Klem Dénes (tag)
Magyar Krisztina (tag)
Nemes László (tag)
Murányiné Zagyvai Márta (tag)
Süli-Zakar Szabolcs (tag)
Takács Judit (tag)
Gáspár Sándor (HÖK által delegált hallgatói tag)


Kitüntetési Bizottság

A kari oktatók tudományos, művészeti és oktatói munkásságának figyelembe vételével a tanszékek felterjesztik a jelölteket az egyes kitüntetésekre. A Bizottság a saját kari kitüntetések ügyében döntési jogkörrel bír. Az egyetemi és állami kitüntetésekre javaslatot tesz az Intézményi Kitüntetési Bizottságnak.

Szentesi Zsolt
(elnök)
Pintér Márta Zsuzsanna (dékán, hivatalból tag)
Schwendtner Tibor (a Tud. és Műv. Bizottság elnöke, hivatalból tag)
Harsányi Mihály (tag)
Török Mária (tag)
Baranyi Fanni (HÖK által delegált hallgatói tag)


Minőségbiztosítási Bizottság

Feladata az intézetek és tanszékek által megküldött önértékelés elemzése, az éves kari önértékelés összeállítása, és annak a Kari Tanács elé terjesztése. Ellenőrzi a minőségbiztosítási célok teljesülését, előkészíti az oktatói munka hallgatói véleményezését.

Tóthné Várady Krisztina
(elnök)
Dolmányos Péter (tag)
Száva Katalin (HÖK által delegált hallgatói tag)


Pályázati Bizottság

Feladata a kar pályázati tevékenységének megtervezése, megszervezése és összehangolása. Állandó kapcsolatot tart az intézetekkel, a tanszékekkel, más karokkal és a projektirodával. Pályázatokat ajánl a BMK tanszékeinek, valamint a tanszéki munkatársakkal kidolgozza a pályázati anyagokat.

Dolmányos Péter
(elnök)
Balázs Péter (tag)
Kusper Judit (tag)
Verók Attila (tag)
Száva Katalin (HÖK által delegált hallgatói tag)


Stratégiai Bizottság

Fő feladata a kar közép- és hosszútávú jövőképének megalkotása. Ennek során állandóan alkalmazkodik a felsőoktatás új kihívásaihoz és a munkaerőpiac változó igényeihez. Szervezeti, szerkezeti, külügyi és gazdasági tervezőmunkát végez.

Pintér Márta Zsuzsanna
(elnök, hivatalból)
Dolmányos Péter (tag)
Kis Katalin (tag)
Makai János (tag)
Vermes Albert (tag)
Száva Katalin (HÖK által delegált hallgatói tag)


Tanulmányi és Kreditbizottság

Véleményezi az egyes tanszékek által kezdeményezett szakindítási és tanegységlista-módosítási javaslatokat. Évente áttekinti a tanszékek oktatási kínálatát, véleménye az éves minőségbiztosítási önértékelés részét képezi.

Dolmányos Péter (elnök)
Bartók Béla (tag)
Hulyák-Tomesz Tímea (tag)
Hajdúné Holleiter Andrea (tag)
Zeman Zoltán (tag)
Gáspár Sándor (HÖK által delegált hallgatói tag)


TDK Bizottság

Felügyeli és összefogja a karon működő TDK műhelyek munkáját. Rendszeres ülésein előkészíti és megszervezi az intézményi fordulókat és a Tudományos Dzsemborit. Tagjai felkutatják és támogatják a tehetséges hallgatókat, és segítséget nyújtanak az OTDK-ra nevezettek online jelentkezésének lebonyolításában.

Reichmann Angelika (elnök)
Asztalos Bence (tag)
Balázs Péter
(tag)
Bednanics Gábor (tag)
Fáy Tamás (tag)
Kalcsó Gyula (tag)
Nemes László (tag)
Tarnóc András (tag)
Várkonyi Péter (tag)
Verók Attila (tag)
Pogány Eszter (HÖK által delegált hallgatói tag)


Tudományos és Művészeti Bizottság

Figyelemmel kíséri a Kar oktatóinak tudományos és művészeti tevékenységét, teljesítményét. Ezekről éves szinten jelentést készít, amely részét képezi a kari önértékelésnek. Javaslatot tehet oktatói előléptetésekre, kitüntetésekre.

Schwendtner Tibor
(elnök)
Hegyesi Hudik Margit (tag)
Kalcsó Gyula (tag)
Süli-Zakar Szabolcs (tag)
Baranyi Fanni (HÖK által delegált hallgatói tag)


< Vissza