Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TDK eredmények a Bölcsészettudományi Karon

Utolsó módosítás: 2014. szeptember 16.

Az EKF Bölcsészettudományi Karán a 2000-es évek eleje óta kilenc TDK-kör működik tanszéki, illetve intézeti keretek között (ld. alább). Ezek munkáját a tanszéki tanárelnökökből, valamint egy, a kari HÖK által delegált tagból álló, a Kari Tanács mellett működő TDK Bizottság fogja össze a kari elnök vezetésével.
A tudományos diákköri munka eredményességét jól mutatja, hogy 2003-tól folyamatosan tartó felívelés után az OTDK-mutatók a 2009-2013 közötti időszakban jó színvonalon stabilizálódtak. Ez elsősorban a művészeti területeken, az anglisztika-amerikanisztikában és a történelemtudományban rendszeresen elhozott díjaknak köszönhető:

  ITDK-án bemutatott
dolgozatok száma
OTDK-ra benevezett
dolgozatok száma
OTDK helyezettek száma
(zárójelben különdíjasok)
  2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013
Amerikanisztika Tanszék 2 5 2 - 2 1 - 1 1
Anglisztika Tanszék 12 7 12 10 2 3 1  2 (+1) 1
Ének-zene Tanszék - 2 1 - 2 1 -  1  1 (+1)
Filozófia Tanszék 4 4 2 4 1 - - -  -
Magyar Irodalomtudományi Tanszék 7 7 10 3 5 7 - -  -
Magyar Nyelvészeti Tanszék 4 10 2 1 7 2 - 2 -
Német Nyelv és Irodalom Tanszék 4 4  2  2  1  -  -
Történelemtudományi Intézet  11 6  16  9 6 8  - 2 (+1)  1 (+1)
Vizuális Művészeti Tanszék 109  62 104   28 43  35  4 (+1)  8 (+1) 10 (+4)
Összesen 152  107  151  57 69  59 5 (+1) 15 (+3)  13 (+6)

A műhelyek 2010 óta aktívan élnek a különböző pályázati keretek által nyújtott lehetőségekkel – nem csak az összfőiskolai projektek (TÁMOP 4.1.1, TÁMOP 4.2.2) megvalósításában vesznek részt, hanem a tehetségműhelyek és a kar önállóan is sikeres pályázati tevékenységet folytatnak (NTP-OKA-I, NTP-OKA-XXII, NTP-TDK-13, NTP-TÚP-13). E projektek keretében tehetséggondozó kurzusokat, -programokat működtetnek, konferenciákat szerveznek, illetve rendszeresen pályázat keretében elnyerhető kutatói ösztöndíjjal segítik a tehetséges hallgatókat. 2010 óta ugyancsak hagyomány a félévenként tartott kari tudományos nap, ahol a diákkörök – általában az intézményi fordulók – legsikeresebb hallgatói mutatják be kutatási eredményeiket a kar érdeklődő diákjai számára. A BTK diákkörei a Kepes György Szakkollégium Művészeti és Kultúratudományi Tagozatával szoros együttműködésben szervezik a hallgatói tudományos munkához kapcsolódó rendezvényeiket.
A kar 2011-ben és 2013-ban az OTDK-k szervezéséből is messzemenően kivette a részét, hiszen először a Humán Tudományi, majd a Művészeti és Művészettudományi Szekciónak adott otthont. Részben a kimagasló színvonalú szervezői tevékenység elismeréseképpen a Humán Szekció két ügyvezetője kapott magas rangú elismerést az OTDT-től: 2011-ben dr. Kozári József főiskolai docens Jubileumi Emlékérmet, 2013-ban dr. habil. Reichmann Angelika Kiváló TDK Szervezői Díjat. Ugyancsak 2011-ben lett jubileumi emlékérmes sok évtizedes tehetséggondozó munkájának elismeréséül Lőrinczné dr. Thiel Katalin akkori oktatási rektorhelyettes, illetve a két szekció szervezésében is közreműködő rendkívül eredményes témavezetőket tüntettek ki Mestertanári Aranyéremmel (Dr. habil. Pap József, 2011, Dr. Erőss István, DLA, 2013) a karról.


< Vissza