Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Magyar Nyelvészeti Tanszék konferencia-részvétele

Utolsó módosítás: 2018. május 14.

2018. május 11-én, pénteken volt a Tudománykommunikáció konferencia, amelyet a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete, illetve a Tud.Com tudománykommunikációs kutatócsoport szervezett.

A tudománykommunikáció a nyilvános vagy közéleti kommunikáció egyik részterülete, amely tudományos témákban nyilvánul meg, és részint kutatókból, részint nem szakértőkből áll a célközönsége.
A Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatói 3 előadással is részt vettek az izgalmas, és nagy érdeklődésnek örvendő rendezvényen.
H. Tomesz Tímea Kommunikációs tudástranszfer és készségfejlesztés című előadásában a kommunikációs tudás transzformálásának lehetőségeiről beszélt, arról, hogy a készségfejlesztésnek milyen eszközei és módszerei lehetnek a felsőoktatásban.
Domonkosi Ágnes A kutatástól a tanácsadásig, az illemtantól az adatokig: diskurzusok a nyelvi kapcsolattartásról című előadása azt tekintette át, hogy a nyelvi kapcsolattartás, a megszólítások kérdése milyen diskurzustípusokban kap helyet, és rámutatott, hogy hogyan illeszkedik ezek közé, miért szorul közöttük háttérbe a tudományos diskurzus szerepe.
Ludányi Zsófia a Tudománykommunikáció és nyelvi ideológia – a nyelvi tanácsadás tükrében című előadásában az MTA nyelvi tanácsadó szolgálatához érkezett kérdéseket, valamint – önreflexív módon – saját tanácsadói válaszaimat vizsgálta abból a szempontból, hogy milyen nyelvi ideológiák jelennek meg a nyelvről szóló tudománykommunikációs diskurzusokban. a
A konferencia absztraktkötete:
http://www.veszelszki.hu/a-tudomanykommunikacio-konferencia-harmadnapjan.html

 

 

 

 

Fotók: Kristóf Anikó, Szabó Krisztina


< Vissza