Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Díszdoktori avatás

Utolsó módosítás: 2017. november 18.

Tiszteletbeli doktorrá avatták Bitskey István akadémikust.

Az Eszterházy Károly Egyetem a Doctor honoris causa kitüntető címet adományozta Bitskey István akadémikusnak.
Professzor úr díszdoktori avatására 2017. november 16-án, az Eszterházy Károly, egy püspöki életmű – „A tudományok és művészetek javára" tudományos konferencia keretében került sor.

 

Laudációjában Pintér Márta Zsuzsanna, a Bölcsészettudományi Kar dékánja ismertette Bitskey István életművét, tudományos eredményeit. Méltatásában kiemelte, hogy professzor úr Zrínyi Miklós és Pázmány Péter életművének legkiválóbb ismerője, majd így folytatta: „Zrínyi Miklós prózájának legfontosabb kategóriái a virtus, az eruditio és a constancia. Bitskey Istvánt is az erényekkel teli életút, a tudományos felkészültség és a tudomány művelésében való állhatatosság jellemzi."
Dékán asszony nemcsak a tudóst, a magyar irodalom kiemelkedő alakját, hanem a tanárt is méltatta, aki 15 évig tanított az akkor még EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszékén, s aki hatalmas tudásával, önzetlenségével kivívta a hallgatók tiszteletét és szeretetét.
A díszdoktori oklevelet Liptai Kálmán rektor adta át az újdonsült tiszteletbeli doktornak, aki ezután Eszterházy Károly korának katolikus megújulási törekvései címmel tartotta meg székfoglaló előadását.
Professzor úrnak gratulálunk a megtisztelő címhez és munkájában további sikereket kívánunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


< Vissza