Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Domonkosi Ágnes konferenciaelőadásai

Utolsó módosítás: 2016. november 28.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatójának konferencia részvételei 2016. novemberében.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának Elméleti Nyelvészet és Magyar Nyelvészet Tanszékei novembert 22-23-án konferenciát rendeztek Nyelvelmélet és diakrónia címmel. Domonkosi Ágnes, a Magyar Nyelvészeti Tanszék főiskolai tanára a megszólítások kérdéseit vizsgáló kutatásaihoz kapcsolódva Pragmatikai szempontok a magyar nemtegező kapcsolattartás alakilástörténetének értelmezésében címmel tartott előadást.
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/angol-amerikai-intezet/elmeleti-nyelveszet-tanszek/nyelvelmelet-es-diakronia-2016/program


Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016. november 24-25-én megtartott nagyszabású rendezvényen a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya állt a középpontban. A Grammatika és oktatás – időszerű kérdések címmel megrendezett konferencián Domonkosi Ágnes az Elmélet és gyakorlat – nemzetközi trendek című szekciót vezette, és Kuna Ágnessel közösen Szövegtípus, stílustípus, műfaj: kreatív utak a szövegtan és a stilisztika tanításában címmel tartott előadást.
http://linguistics.elte.hu/2016/10/24/305/#more-305

 


< Vissza