Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Konferencia a Selye János Egyetemen

Utolsó módosítás: 2017. május 02.

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet tanárainak előadása a révkomáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán megrendezett A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései VII. című nemzetközi szimpóziumon

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai kutatócsoport 2011-től minden évben nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumot rendez. A kutatócsoport tagjainak fő kutatási területe az anyanyelvi tankönyvek és oktatási segédanyagok szakmaiságának vizsgálata, szaktudományi, didaktikai szempontú elemzése. A szimpóziumon meghívott előadóként a kezdetektől részt vesznek a Magyar Nyelvészeti Tanszék tankönyvi szövegelemzéssel foglalkozó oktatói is.
A 2017. április 28-i szimpóziumon a révkomáromi Variológiai kutatócsoport tagjain kívül meghívott előadóként más szlovákiai és magyarországi felsőoktatási intézmények kutatói is szerepeltek. Az előadók között voltak a pozsonyi Comenius Egyetem, az ELTE, az Eszterházy Károly Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem oktatói, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa, a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet munkatársa, a Selye János Egyetem Magyar nyelv és irodalom doktori iskolájának 3, az ELTE 1 doktorandusza.

 

Az EKE BTK Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének következő oktatói szerepeltek előadásokkal:

Dr. Kusper Judit intézetvezető főiskolai docens: Arany János idomteljesség-poétikája a tankönyvek tükrében
Dr. habil. Domonkosi Ágnes főiskolai tanár: Lehet(ne)-e tankönyv egy meseregény?
Dr. habil. Lőrincz Julianna főiskolai tanár: A kísérleti anyanyelvtankönyvek feladatainak szerepe a beszédkészség-fejlesztésben
Dr. Hulyák-Tomesz Tímea adjunktus: Anyanyelv és kommunikáció. A kommunikációs kompetencia fejlesztési lehetőségei
Dr. Lőrincz Gábor adjunktus: A Czuczor–Fogarasi-szótár csallóközi tájszavainak felhasználhatósága a szlovákiai magyar oktatásban

A szimpóziumon Dr. Simon Szabolcs PhD, a SJE Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője bemutatta a 2016-os konferencia előadásait tartalmazó Acta Academiae Agriensis Sectio Linguistica Hungarica megjelent számát is. Az előadásokat követő viták, az ebéd és a vacsora alatti kötetlen beszélgetések is hozzájárultak a komáromi és az egri egyetem szakmai kapcsolatának erősítéséhez.

 

 

 

 

 

 

A hírt küldte: Dr. habil. Lőrincz Julianna


< Vissza