Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Konferencia az ellentétről

Utolsó módosítás: 2016. november 28.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék munkatársainak konferencia részvétele

A Magyar Nyelvészeti Tanszék három munkatársa is szerepelt Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei címmel 2016. november 7–8-án Budapesten megtartott konferencián. A Kodolányi János Főiskola és az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének közös rendezvényén Lőrincz Julianna Az ellentét verbális és verbalizált nonverbális alakzatai a műfordításokban; Domonkosi Ágnes: A litotész működése: az ellentét tagadásának funkciói, Lőrincz Gábor pedig Lexikai variativitás A magyar nyelv szótárában címmel tartott előadást.


< Vissza