Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Konferenciaszereplés

Utolsó módosítás: 2018. május 18.

Konferenciaszereplés: Focalisation, Narration and Writing: The Novel

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet újító kezdeményezést indított útjára: 2018. május 11-12-én nemzetközi angol nyelvű narratológiai konferenciának adtak otthont. A rendezvény két meghívott előadója Mihhail Lotman (Tallini Egyetem, Észtország) és Mieke Bal voltak (Amszterdami Egyetem, Hollandia). Előbbi a szlavista körökben jól ismert ún. tartui iskola (kultúrszemiotika) tagja, mig a holland kutatónő több tucat művészetszemiotikai és irodalomelméleti mű szerzője, köztük olyan alapműveké is, mint a Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Emellett a magyarországi előadók a két nap alatt hat szekcióban több mint húsz prezentációt mutattak be a magyar, angol nyelvű és a francia irodalom témakörében, túlnyomó többségben 20. századi regényszövegek narratológiai aspektusait a középpontba helyezve. Az Eszterházy Károly Egyetemet Reichmann Angelika, az Anglisztika és Amerikanisztika Intézet oktatója képviselte, aki prezentációja mellett a zárószekció elnöki teendőit is elláta. Előadásában J.M. Coetzee Disgrace (1999) című regényének elbeszéléstechnikáját (nézőpont) vizsgálta a szövegben megjelenő modernista intertextusok (W.B. Yeats és T.S. Eliot versei) tükrében, melyek olvasatában az abszolút másik (a nő, a halál, a regény főszereplőjét maga mögött hagyó globalizálódó világ és az apartheid utáni új Dél-Afrika) regénybeli értelmezésének szubverzív jellegére hívják fel a figyelmet.

 

 


< Vissza