Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Részvétel nemzetközi anyanyelvi konferencián

Utolsó módosítás: 2017. június 19.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék tanárainak részvétele nemzetközi anyanyelvi konferencián

A Magyar Nyelvészeti Tanszék két tanára: Dr. habil. Lőrincz Julianna és Dr. Hulyák-Tomesz Tímea előadást tartanak a 2017. június 30–júl. 1-én Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem rendezendő, A nyelv közösségi perspektívája III. című nemzetközi konferencián.
A konferencia szervezői a Partiumi Keresztény Egyetem, a PKE Nyelv és Irodalomtudományi Tanszéke, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, valamint a Start tanácsadó és Továbbképző Iroda. Az előadók a magyarországi és határon túli nyelvhasználat és oktatás különböző kérdéseiről tartanak előadásokat.

 

 

A nyelv közösségi perspektívája III.
2017. június 30. – július 1.

2017. VI. 30., péntek
9.00–10.00 Regisztráció
10.00–10.15 Megnyitó: Székedi Levente (egyetemi tudományos titkár), Maior Enikő (dékán), Bartha Krisztina (programfelelős)
10.15–10.45 Plenáris előadás:
T. Károlyi Margit – P. Lakatos Ilona (Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet)
Empirikus kutatási eredmények a módszerek tükrében az északkeleti hármas határ mentéről
10.45–11.00 Szünet

1. Szekcióvezető: Balázs Géza
11.00–11.15 Balázs Géza: A média nyelvi normája
11.15–11.30 H. Tomesz Tímea: Tudósítások új formában, új kommunikációs környezetben
11.30–11.45 Istók Béla: Penaldo, Missi & co. Futballszleng és szóalkotás az internetes nyelvhasználatban
11.45–12.00 Szerdi Ilona: A neologizmusok tanításának korszerű megközelítése
12.00–12.15 Vita
12.15–12.30 Szünet

2. Szekcióvezető: Magyari Sára
12.30–12.45 Nagy Sándor István: A magyar–román műfordítás sokszínűsége. Az irodalmi művek fordításának aspektusai a színek, a színtartományok és árnyalatok tükrében
12.45–13.00 Magyari Sára: Nyelvi világkép és igehasználat a magyar és román nyelvben
13.00–13.15 Onder Csaba: Nyugati nyelv – keleti eredet. Kölcsey és a magyar nyelv természete
13.15–13.30 Tódor Erika Mária: Faliújság és iskolai nyelvi tájkép
13.30–13.45 Vita
13.45–15.00 Ebédszünet

3. Szekcióvezető: Bartha Krisztina
15.00–15.15 Vakula Tímea ‒ Krepsz Valéria: Egyéni sajátosságok vizsgálata a spontán beszéd temporális szerkezetében
15.15–15.30 Krepsz Valéria: Morfémaidőzítési mintázatok az életkor függvényében
15.30–15.45 Szabó Ágnes: Általános iskolás gyermekek szókincsének és nyelvi tudatosságának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei
15.45–16.00 Bartha Krisztina: Nyelvhasználati preferenciák és ezek hatásai a beszédfeldolgozásra
16.00–16.15 Vita
16.15–16.30 Szünet
4. Szekcióvezető: Tódor Erika
16.30–16.45 Csák Éva: Pragmatikai ekvivalencia-viszonyok három nyelvi kultúra helyzetmondat-állományának tükrében
16.45–17.00 Némety Alexandra: Magyar-szlovák nyelvi kontaktushatás
17.00–17.15 Tódor Erika Mária: Két- és többnyelvűség nyelvészeti terminológiája. A módszertani előkészítés tanulságai
17.15–17.30 Vesszős Balázs: Az egyetértés pragmatikájának vizsgálata interkulturális kontextusban
17.30–17.45 Vita
18.00 Fogadás

2017. VII. 1., szombat
5. Szekcióvezető: Minya Károly
9.00–9.15 Minya Károly: Közérthetőség és szakszerűség a jogi szaknyelvben
9.15–9.30 Ludányi Zsófia: Nyelvi ideológiák napjaink orvosi szaknyelvi sztenderdizációs tevékenységében
9.30–9.45 Szilágyi - Varga Zsuzsa: Kisbábonyi helynévszociológia és kognitív térképezés
9.45–10.00 Vita
10.00–10.15 Szünet

6. Szekcióvezető: Imre Attila
10.15–10.30 Lőrincz Julianna: A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben
10.30–10.45 Bácsi János ‒ Pap Anita: A nyelvtanítás és a szemantikaelméletek lehetséges kapcsolatai
10.45–11.00 Imre Attila: Angol módbeli segédigék oktatása
11.00–11.15 Vita
11.15–11.30 Szünet

7. Szekcióvezető: János Szabolcs
11.30–11.45 János Szabolcs: A nyelvi-kulturális idegenség percepciója a 18-19. századi útleírások tükrében
11.45–12.00 Balogh Andrea: A kultúraköziség és az identitás kapcsolata Molter Károly életművében
12.00–12.15 Boér Andrea: A cigányok hetero- és autosztereotípiái mint kultúraközvetítő jegyek
12.15–12.30 Vita. Zárszó (Magyari Sára)
13.00 Ebéd

 

 

 


< Vissza