Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tankönyvkutatási konferencia Komáromban

Utolsó módosítás: 2017. április 10.

A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései nemzetközi tankönyvkutató szimpózium

Program

Ideje: 2017. április 28. 10.00–17.30
Helyszíne: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, kari tanácsterem (309.)

Köszöntő: 10.00–10.10: Dr. habil. Horváth Kinga PhD, a Selye János Egyetem TKK dékánja, a szimpózium védnöke
10.10–10.20: Dr. habil. Lőrincz Julianna PhD, a Variológiai kutatócsoport vezetője

1. szekció

Elnök: Dr. Antalné Szabó Ágnes PhD

10.20–10.40: Dr. Simon Szabolcs PhD (Selye János Egyetem, Komárom) A hazai tankönyv- és tantervkutatás újabb eredményeihez
10.40–11.00: Dr. Ledneczky Gyöngyi PhD (Állami Pedagógiai Intézet, Pozsony) Az állami oktatási program és a tankönyvellátás a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák szempontjából
11.00–11.20: Dr. Takács Edit (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eger): A szövegértés-szövegalkotás tanításának módszertani változása (hagyományos és új típusú taneszközökkel)
11.20–11.40: Dr. Antalné Szabó Ágnes PhD (ELTE BTK Szakmódszertani Központ, Budapest)
A tankönyvi szövegek interaktív és kreatív feldolgozása
11.40–12.00: Dr. habil. Misad Katalin PhD (Comenius Egyetem, Pozsony) A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvek tükrében
12.00–12.20: Dr. habil. Lőrincz Julianna (Selye János Egyetem, Komárom; Eszterházy Károly Egyetem, Eger) A kísérleti anyanyelvtankönyvek feladatainak szerepe a beszédkészség-fejlesztésben
12.20–12.40: Dr. Lőrincz Gábor PhD (Eszterházy Károly Egyetem, Eger) A Czuczor–Fogarasi szótár csallóközi tájszavainak felhasználhatósága a szlovákiai magyar oktatásban

12.40–13.15 EBÉDSZÜNET

2. szekció

Elnök: Dr. Simon Szabolcs PhD

13.15–13.35: Dr. habil. Pethő József PhD (Nyíregyházi Egyetem) Metszéspontok: stilisztikai ismeretek a magyar nyelv- és az irodalomtankönyvekben
13.35–13.55: Dr. Kusper Judit PhD (Eszterházy Károly Egyetem) Arany János idomteljesség-poétikája a tankönyvek tükrében
13.55–14.15: Dr. Hulyák-Tomesz Tímea PhD (Eszterházy Károly Egyetem) Anyanyelv és kommunikáció. A kommunikációs kompetencia fejlesztési lehetőségei
14.15–14.35: Dr. Vörös Ottó CsC (a Selye János Egyetem nyugalmazott tanára) Gondolatok a PISA felmérés eredményeiről
14.35–14.55: Mgr. Plonicky Tamás (PhD-hallgató, Selye János Egyetem) "Az internetes olvasás – mit böngésznek diákjaink a világhálón?"
14.55–15.15: Mgr. Némety Alexandra (PhD-hallgató, Selye János Egyetem) Petőfi Sándor verseinek taníthatósága a középiskolákban

15.15–15.30 SZÜNET

3. szekció

Elnök: Dr. habil. Pethő József PhD

15.30–15.50: PaedDr. Baka L. Patrik (PhD-hallgató, Selye János Egyetem) Mi lett volna, ha...? – Alternatív történelmi kalauz (Doboztankönyv-fejezet)
15.50–16.10: Mgr. Danczi Annamária (PhD-hallgató ELTE; Selye János Gimnázium, Komárom) Élnek-e a szlovákiai magyar tankönyvekben a nyelvjárások?
16.10 –16.30: Dr. Sánta Szilárd PhD (Selye János Egyetem): Médiaműveltség és médiajártasság
16.30–16.50: Vitányi Borbála PhD (Pécsi Tudományegyetem) Anyanyelvi nevelés a XXI. századi szakiskolai tankönyvekben Magyarországon
16.50–17.10: Dr. habil. Domonkosi Ágnes PhD (Eszterházy Károly Egyetem) Lehet(ne)-e tankönyv egy meseregény?

17.10: Vita. A konferencia zárása


< Vissza