Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Új, kognitív magyar nyelvtan – workshop

Utolsó módosítás: 2018. június 05.

Az ELTE BTK DIAGram nyelvészeti műhely 2018.május 31-én könyvbemutatót és műhelybeszélgetést tartott a nemrég megjelent Osiris Nyelvtanról, mely az első funkcionális és kognitív szemléletű magyar nyelvtankönyv.

A Nyelvtan hat fő részéről felkért előadók foglalták össze véleményüket, minden előadást rövid vita követett. A kötet, melynek egyes fejezeteit az ELTE oktatói és kutatói írták, "A magyar nyelv kézikönyvtára" sorozatban jelent meg, az Osiris Kiadó gondozásában. A Pragmatika című fejezet bemutatására intézetünk oktatója, dr. habil. Domonkosi Ágnest kapott felkérést. Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének könyvtárában tartott workshopon Domonkosi Ágnes kifejtette, hogy mivel használatalapú nyelvtanról van szó, nagyon fontos, hogy egy egységes pragmatikai szemlélet szövi át a kötet egészét.
„Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv funkcionális kognitív alapú, teljességre törekvő leírását adja. Azt vizsgálja, hogy a részrendszerek hogyan kapcsolódnak össze egy olyan általános rendszerré, amely a nyelvhasználó konceptualizációs és kommunikatív tevékenységét szolgálja. E leírásban a jelentés és a szerkezet szimbolikus viszonyban állnak egymással; a nyelvi szerkezetek azért különböznek egymástól, mert mögöttük különböző jelentések állnak. A magyar nyelv szerkezete iránt érdeklődő olvasó ebből a műből minden eddiginél többet tudhat meg nem csupán a szerkezetről, hanem a magyar nyelv jellegéről, kulturális beágyazottságáról is. A kötet azért is több a magyar nyelv egy újabb leírásánál, mert komoly nyelvészeti háttérismeretet ad: részletesen bemutatja a kognitív grammatika általános működési elveit, és élő magyar nyelvi korpuszokon alapuló gazdag példaanyaggal illusztrálja azt." (Pelyvás Péter)

 

 


< Vissza