Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Kari tanács határozatai

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 25.

Kari tanácsi határozatok

2017.

1/2017. (01.12.) Egyetemi tanári pályázatról

2/2017. (01.19.) Záróvizsga elnökök elfogadásáról

3/2017.(04.04.) A 2016/17 tanév II. félévi munkaprogramjának elfogadásáról

4/2017. (04.04.) a kari Éves minőségügyi jelentés 2015/2016 elfogadásáról

5/2017 (04.04.) Alkalmazott bábművész szakirányú továbbképzési szak indításáról

6/2017. (05.08.) a Mozgóképkultúra Tanszék befogadásáról a Bölcsészettudományi Karra

7/2017. (05.31.) záróvizsga elnökök elfogadásáról

8/2017. (06.06.) dékáni pályázat véleményezéséről

9/2017. (06.06.) intézetigazgatói pályázat véleményezéséről (Vizuális Művészeti Intézet)

10/2017. (06.06.) intézetigazgatói pályázat véleményezéséről (Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet)

11/2017. (06.06.) intézetigazgatói pályázat véleményezéséről (Történelemtudományi Intézet)

12/2017. (06.06.) intézetigazgatói pályázat véleményezéséről (Anglisztika és Amerikanisztika Intézet)

13/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Média és Design Tanszék)

14/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Magyar Nyelvészeti Tanszék)

15/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Képzőművészeti Tanszék)

16/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Ének-zene Tanszék)

17/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Német Nyelv és Irodalom Tanszék)

18/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Filozófia Tanszék)

19/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Ókori, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék)

20/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Új és Jelenkori Történeti Tanszék)

21/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Irodalomtudományi Tanszék)

22/2017. (06.06.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék)

23/2017. (06.12.) Festőművész osztatlan képzés indításáról

24/2017. (06.28.) Hallgatói díjakról

25/2017. (07.06.) Tanegységlisták elfogadásáról

26/2017. (07.13.) Dráma- és színházismeret tanár képzés létesítéséről

27/2017. (07.13.) Hon- és népismeret osztatlan tanár szak képzés létesítéséről

28/2017. (07.13.) Alkalmazott bábművész szakirányú továbbképzési szak létesítéséről

29/2017 (07.13.) Szakfelelős személyének változásáról

30/2017. (07.13.) Kari bizottság létrehozásáról

31/2017. (09.11.) A 2017/2018 tanév I. félévi munkaprogramjának elfogadásáról

32/2017. (09.11.) egyetemi docensi pályázatok véleményezéséről

33/2017. (09.11.) dékánhelyettesi pályázat véleményezéséről

 

 

 

2016. július 1-től

1/2016. (10.18.) A 2016/2017 tanév I. félévi munkaprogramjának elfogadásáról

2/2016. (10.18.) A kari Szervezeti és Működési Rend elfogadásáról

3/2016. (10.18.) Szakfelelősök elfogadásáról

4/2016. (10.18.) az Anglisztika (BA) szak szakfelelősének elfogadásáról

5/2016. (10.18.) az Ének-zene (BA) - 2017-től Zenekultúra (BA) - szak szakfelelősének elfogadásáról

6/2016. (10.18.) az Elektronikus ábrázolás (BA) - 2017-től Tervezőgrafika (BA) - szak szakfelelősének elfogadásáról

7/2016. (10.18.) a Germanisztika (BA) szak szakfelelősének elfogadásáról

8/2016. (10.18.) a Képi ábrázolás (BA) - 2017-től Képalkotás (BA) - szak szakfelelősének elfogadásáról

9/2016. (10.18.) a Magyar (BA) szak szakfelelősének elfogadásáról

10/2016. (10.18.) a Szabad bölcsészet (BA) szak szakfelelősének elfogadásáról

11/2016. (10.18.) a Történelem (BA) szak szakfelelősének elfogadásáról

12/2016. (10.18.) az Angol nyelv és kultúra tanár szak szakfelelősének elfogadásáról

13/2016. (10.18.) az Ének-zene tanár szak szakfelelősének elfogadásáról

14/2016. (10.18.) az Etikatanár szak szakfelelősének elfogadásáról

15/2016. (10.18.) a Magyartanár szak szakfelelősének elfogadásáról

16/2016. (10.18.) a Német nyelv és kultúra tanár szak szakfelelősének elfogadásáról

17/2016. (10.18.) a Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak szakfelelősének elfogadásáról

18/2016. (10.18.) a Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szak szakfelelősének elfogadásáról

19/2016. (10.18.) az Amerikanisztika (MA) szak szakfelelősének elfogadásáról

20/2016. (10.18.) a Fordító és tolmács (MA) szak szakfelelősének elfogadásáról

21/2016. (10.18.) a Történelem (MA) szak szakfelelősének elfogadásáról

22/2016. (10.18.) a Kulturális örökség tanulmányok (MA) szak szakfelelősének elfogadásáról

23/2016. (10.18.) a Tervezőgrafika (MA) szak szakfelelősének elfogadásáról

24/2016. (11.08.) Anglisztika és Amerikanisztika Intézet megalakulásáról

25/2016. (11.29.) a Papp István-díj odaítéléséről

26/2016. (11.29.) Művészeti Díj odaítéléséről

27/2016. (11.29.) a Tanulmányi és Kreditbizottság ügyrendjének elfogadásáról

 

2016.

1/2016. (03.17.) A kari Éves minőségügyi jelentés 2014/2015 elfogadásáról

2/2016. (05.19.) Tudományos segédmunkatársi pályázatok véleményezéséről

3/2016. (05.19.) Tanársegédi pályázatok véleményezéséről

4/2016. (05.19.) Főiskolai docensi pályázatok véleményezéséről

5/2016. (05.19.) Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék befogadásáról

6/2016. (05.19.) Tanszékek névváltozásáról

7/2016. (05.19.) Tanszékek névváltozásáról

8/2016. (05.19.) Amerikanisztika diszciplináris MA szak regisztrációjának elfogadásáról

9/2016. (05.19.) Tanegységlista módosítás elfogadásáról

10/2016. (05.19.) Tanegységlista módosítás elfogadásáról

11/2016. (05.19.) Hallgató díjak odaítéléséről

12/2016. (05.19.) Záróvizsga elnökök elfogadásáról

13/2016. (05.19.) Tanegységlista módosítás elfogadásáról

 

 

2015.

1/2015. (03.19.) ERASMUS oktatói ösztöndíj odaítéléséről
2/2015. (03.19.) A 2014/2015. tanév II. félévi munkaprogramjának elfogadásáról
3/2015. (03.19.) Főiskolai tanári pályázat véleményezéséről
4/2015. (03.19.) A kari Szervezeti és Működési Rend elfogadásáról
5/2015. (03.19.) Szakirányú továbbképzési szak elfogadásáról
6/2015. (03.19) Szakirányú továbbképzési szak indításának elfogadásáról
7/2015. (03.19.) Szakfelelős megválasztásáról
8/2015. (05.19.) Egyetemi tanári pályázat véleményezéséről
9/2015. (05.19.) Professor emeritus cím adományozásáról
10/2015. (05.19.) Tanegységlista módosítások elfogadásáról
11/2015. (05.19.) Tervezőgrafika BA szakindítási anyagáról
12/2015. (05.19.) Tanegység-leírás módosításának, valamint tantárgyfelelős változásának elfogadásáról
13/2015. (06.05.) Záróvizsga elnökök elfogadásáról
14/2015. (06.25.) Adjunktusi pályázatok véleményezéséről

15/2015. (06.25.) Tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
16/2015. (06.25.) Intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
17/2015. (06.25.) Angol nyelv és kultúra tanára (4+1) osztatlan szak indításáról
18/2015. (06.25.) Anglisztika BA szakon, valamint az Angol nyelv és kultúra MEd programban
előfeltételek módosításáról
19/2015(06.25.) A kari Éves minőségügyi jelentés 2013/2014. elfogadásáról

20/2015. (06.25.) Drámapedagógia szakirányú továbbképzés tantárgyfelelőseinek változásáról
21/2015. (06.25.) hallgatói díjak (Hallgató a Hallgatókért, Hallgató a tudományért) odaítéléséről
22/2015 (09.10.) Vizuális Művészeti Intézet megalakulásáról
23/2015.(10.15.) a 2015/2016. tanév I. félévi munkaprogramjának elfogadásáról
24/2015.(10.15.) Kutatásmódszertan tanegység módosításának elfogadásáról

25/2015.(10.15.) Magyartanár MA szak indításának elfogadásáról

26/2015.(12.03.) Pedagógus-szakvizsga szak indításának elfogadásáról

27/2015. (12.03.) Tanegység nevének változásáról
28/2015. (12.03.) Tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
29/2015. (12.03.) Tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
30/2015. (12.03.) A Papp István-díj odaítéléséről
31/2015. (12.03.) A Művészeti Díj odaítéléséről

 

2014.

1/2014. (01.23.) A kari akkreditációs önértékelés elfogadásáról
2/2014. 03.06.) Bizottságok összetételének változásáról
3/2014. (03.06.) A 2013/2014 tanév II. félévi munkaprogramjának elfogadásáról
4/2014. (04.10.) Főiskolai tanári pályázat véleményezéséről
5/2014. (04.10.) A Kari Tanács mellett működő bizottságok létrehozásáról
6/2014. (05.08) A Kari Tanács mellett működő bizottságok létrehozásáról
7/2014. (05.08.) Hallgatói díj (Gárdonyi Géza-díj) odaítéléséről
8/2014. (06.05) Adjunktusi pályázat véleményezéséről
9/2014. (06.05.) Tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
10/2014. (06.05.) Tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
11/2014. (06.05.) Tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
12/2014. (06.05.) Főiskolai docensi pályázat véleményezéséről
13/2014. (06.05.) Főiskolai docensi pályázat véleményezéséről
14/2014. (06.05.) Főiskolai docensi pályázat véleményezéséről
15/2014. (06.05.) Dékánhelyettesi pályázat véleményezéséről
16/2014. (06.05.) Dékáni pályázat véleményezéséről
17/2014. (06.05.) Specializáció indításának elfogadasáról
18/2014. (06.05.) Tanegységlista-módosítások elfogadásáról
19/2014. (06.05.) Hallgatói díj (Hallgató a tudományért-díj) odaítéséréről
20/2014. (06.05.) Hallgatói díj (Hallgató a Hallgatókért-díj) odaítéléséről
21/2014. (08.12.) Tanegységlista-módosítások elfogadásáról
22/2014. (10.06.) Specializáció indításának elfogadásáról
23/2014. (10.20.) ERASMUS oktatói osztondíj odaítéléséről
24/2014. (11.06.) A Művészeti Díj megalapításáról
25/2014. (11.06.) A Fordító és tolmány mesterszak indításának elfogadásáról
26/2014. (11.14.) Szakfelelősök megválasztásáról
27/2014. (12.04.) A Papp István-díj odaítéléséről
28/2014. (12.04.) A Művészeti Díj odaítéléséről

 

2013.

1/2013. (02.25.) A tanegységlista-módosítások elfogadásáról
2/2013. (02.28.) A 2012/2013 tanév II. félévi munkaprogramjának elfogadásáról
3/2013. (02.28.) Főiskolai tanári pályázat véleményezéséről
4/2013. (02.28.) A kar szervezeti struktúra változásáról
5/2013. (02.28.) A kar szervezeti struktúra változásáról
6/2013. (02.28.) A kari Szervezeti és Működési Rend elfogadásáról
7/2013. (02.28.) A kar 2013. első féléves külügyi keretének felosztásáról
8/2013. (04.12.) Etika és erkölcsi nevelés c. pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítéséről
9/2013. (04.12.) Francia üzleti modul indításáról
10/2013. (05.30.) Tanársegédi pályázatról
11/2013. (05.30.) Adjunktusi pályázatról
12/2013. (05.30.) Docensi pályázatról
13/2013. (05.30.) Tanszékvezetői pályázatról
14/2013. (05.30.) Intézetigazgatói pályázatról
15/2013. (05.30.) Tanegységlista módosításról
16/2013. (05.30.) Munkabizottság létrehozásáról
17/2013. (05.30.) Hallgatói díjakról
18/2013. (05.30.) Záróvizsga elnökök elfogadásáról
19/2013. (06.06.) Tanegységlista módosításról
20/2013. (06.06.) Amerikai üzleti kommunikáció – felnőttképzési program indításáról
21/2013. (06.06.) Tanegységlista elfogadásáról
22/2013. (06.20.) Intézetigazgatói pályázatról
23/2013. (06.20.) Külügyi keretek felosztásáról
24/2013. (06.20.) Komplex tehetséggondozás munkaprogram elfogadásáról
25/2013. (06.20.) Tanegységlista elfogadásáról
26/2013. (06.20.) Bizottságok összetételének változásáról
27/2013. (07.16.) Specializáció indításának elfogadásáról
28/2013. (07.16.) Tanegységlista elfogadásáról
29/2013. (09.19.) A 2013/2014 tanév I. félévi munkaprogramjának elfogadásáról
30/2013. (09.19.) A Modern Nyelvek Intézetének megszüntetéséről
31/2013. (09.19.) A Frankofón Csoport áthelyezéséről
32/2013. (09.19.) Arculati Bizottság létrehozásáról
33/2013. (12.05) Bizottságok összetételéről
34/2013. (12.05.) Egyetemi tanári pályázatról
35/2013. (12.05.) Papp István-díj odaítéléséről
36/2013. (12.05.) Záróvizsgaelnökök elfogadásáról
37/2013. (12.05.) Tanegységlista módosításáról
38/2013. (12.06.) Kari SzMR elfogadásáról

 

2012.

1/2012. (02.09.) A kar mellett működő munkabizottságok személyi összetételének változásáról
2/2012. (02.09.) A 2011/2012 tanév II. félévi munkaprogramjának elfogadásáról
3/2012. (02.09.) A kar külügyi keretének felosztásáról
4/2012. (03.28.) A Gárdonyi Géza díjról
5/2012. (04.09.) A kar szervezeti struktúra változásairól
6/2012. (05.31.) A záróvizsga elnökök elfogadásáról
7/2012. (05.31.) A tanegységlista-módosítások elfogadásáról
8/2012. (05.31.) A szakfelelősök személyének megváltoztatásáról az elektronikus ábrázolás BA szakon és a szabad bölcsészet BA szak kommunikáció és médiatudomány szakirányán
9/2012. (05.31.) A Bölcsészettudományi Kar szervezeti önértékelésének elfogadásáról
10/2012. (06.14.) Főiskolai docensi pályázatok véleményezéséről
11/2012. (06.14) Tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
12/2012. (06.14) Hallgatói díjak (Hallgató a Hallgatókért, Hallgató a tudományért) odaítéléséről
13/2012. (06.14.) Prof. emeritusi továbbfoglalkoztatások véleményezéséről
14/2012.(06.21.) "Erkölcsi nevelés és etika" továbbképzési program akkreditációjának elfogadásáról
15/2012.(09.27.) Tervezőgrafika mesterképzési szak szakindítási kérelméről
16/2012.(10.25.) A Kari Tanács 2012/2013 tanév I. félévi munkaprogramjának elfogadásáról
17/2012.(10.25.) A kar mellett működő munkabizottságok személyi összetételének változásáról
18/2012.(10.25.) Intézetvezetői pályázat véleményezéséről
19/2012.(11.21.) A kar szakjainak önértékeléséről
20/2012. (11.29.) Papp István díj odaítéléséről
21/2012. (12.19.) A záróvizsga elnökök elfogadásáról

 

2011.

1/2011. (01.21.) Tervezőgrafika mesterképzési szak szakindítási kérelméről
2/2011. (01.21.) A 62. életévüket betöltött oktatók nyugdíjazásáról
3/2011. (02.10.) A kar külügyi keretének felosztásáról
4/2011. (03.10.) A 2010/2011. tanév II. félévi munkatervének elfogadásáról
5/2011. (03.10.) A germanisztika BA szak 50 kredites moduljának módosításáról
6/2011. (03.10.) Az angoltanár MA szak tanegységlistájának módosításáról
7/2011. (04.07.) Tantervi változásról, és szabadon választható tanegységek listájának bővítéséről elektronikus ábrázolás BA szakon
8/2011. (04.07.) Főiskolai tanári pályázatok véleményezéséről
7/2011. (06.02.) Tanszékvezetői pályázatok véleményezéséről
10/2011. (06.02.) Egyetemi docensi pályázatok véleményezéséről
11/2011. (06.02.) Főiskolai docensi pályázatok véleményezéséről
12/2011. (06.02.) Adjunktusi pályázatok véleményezéséről
13/2011. (06.02.) Tanársegédi pályázatok véleményezéséről
14/2011. (06.02.) Hivatalvezetői pályázatok véleményezéséről
15/2011. (06.02.) Hallgatói TDK díjak odaítéléséről
16/2011. (06.02.) A kar mellett működő munkabizottságok személyi összetételének változásáról
17/2011. (06.02.) A Történeti Segédtudományok Tanszék megszüntetéséről
18/2011. (06.02.) Intézeti struktúra változásáról a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben
19/2011. (06.02.) Záróvizsga-bizottságok elnökeire tett javaslatok elfogadásáról
20/2011. (06.02.) Tanegységlista változásáról amerikanisztika diszciplináris mesterszakon
21/2011. (06.02.) Tanegységlista változásáról ének-zene alapképzési szakon
22/2011. (06.02.) Tanegységlista változásáról képi ábrázolás alapszakon
23/2011. (10.27.) A Kari Tanács 2011/2012. tanév I. félévi munkaprogramjának elfogadásáról
24/2011. (10.27.) A Bölcsészettudományi Kar minőségbiztosítási jelentésének elfogadásáról
25/2011. (10.27.) A Tervezőgrafika mesterképzés szakindítási anyagának elfogadásáról
26/2011. (12.01.) A Papp István díj odaítéléséről
27/2011. (12.01.) A záróvizsga-bizottságok elnökeinek elfogadásáról
28/2011. (12.01.) A tanegységlista változásáról szabad bölcsészet alapszakon

 

 


< Vissza