Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Bizottságok

Utolsó módosítás: 2018. július 24.

A BTK Kari Tanácsa mellett működő munkabizottságok leírása és tagjai:

Beiskolázási Bizottság
Feladata a kar beiskolázási stratégiájának kidolgozása.
Dolmányos Péter (elnök, hivatalból)
Fábián Máté (tag)
Klem Dénes (tag)
Magyar Krisztina (tag)
Nemes László (tag)
Murányiné Zagyvai Márta (tag)
Süli-Zakar Szabolcs (tag)
Takács Judit (tag)
Tekse Krisztina (hallgatói tag)

Kitüntetési Bizottság
A kari oktatók tudományos, művészeti és oktatói munkásságának figyelembe vételével a tanszékek felterjesztik a jelölteket az egyes kitüntetésekre. A Bizottság a saját kari kitüntetések ügyében döntési jogkörrel bír. Az egyetemi és állami kitüntetésekre javaslatot tesz az Intézményi Kitüntetési Bizottságnak.
Szentesi Zsolt (elnök)
Pintér Márta Zsuzsanna (dékán, hivatalból tag)
Schwendtner Tibor (a Tud. és Műv. Bizottság elnöke, hivatalból tag)
Harsányi Mihály (tag)
Török Mária (ügyviteli alkalmazott (tag)
Kapronczai Nikolett (hallgatói tag)

Minőségbiztosítási Bizottság
Feladata az intézetek és tanszékek által megküldött önértékelés elemzése, az éves kari önértékelés összeállítása, és annak a Kari Tanács elé terjesztése. Ellenőrzi a minőségbiztosítási célok teljesülését, előkészíti az oktatói munka hallgatói véleményézését.
Csüllög Judit (elnök)
Dolmányos Péter (tag)
Tóthné Várady Krisztina (tag)
Kapronczai Nikolett (hallgatói tag)

Pályázati Bizottság
Feladata a kar pályázati tevékenységének megtervezése, megszervezése és összehangolása. Állandó kapcsolatot tart az intézetekkel, a tanszékekkel, más karokkal és a projektirodával. Pályázatokat ajánl a BTK tanszékeinek, valamint a tanszéki munkatársakkal kidolgozza a pályázati anyagokat.
Antal Éva (elnök)
Balázs Péter (tag)
Kusper Judit (tag)
Verók Attila (tag)
Sipos Dániel (hallgatói tag)

Stratégiai Bizottság
Fő feladata a kar közép- és hosszútávú jövőképének megalkotása. Ennek során állandóan alkalmazkodik a felsőoktatás új kihívásaihoz és a munkaerőpiac változó igényeihez. Szervezeti, szerkezeti, külügyi és gazdasági tervezőmunkát végez.
Pintér Márta Zsuzsanna (elnök, hivatalból)
Antal Éva (tag)
Kis Katalin (tag)
Makai János (tag)
Vermes Albert (tag)
Sipos Dániel (hallgatói tag)

Tanulmányi és Kreditbizottság
Véleményezi az egyes tanszékek által kezdeményezett szakindítási és tanegységlista-módosítási javaslatokat. Évente áttekinti a tanszékek oktatási kínálatát, véleménye az éves minőségbiztosítási önértékelés részét képezi.
Dolmányos Péter (elnök)
Bartók Béla (tag)
Hulyák-Tomesz Tímea (tag)
Hajdúné Holleiter Andrea (tag)
Zeman Zoltán (tag)
Dócs Alex Gábor (hallgatói tag)

TDK Bizottság
Felügyeli és összefogja a karon működő TDK műhelyek munkáját. Rendszeres ülésein előkészíti és megszervezi az intézményi fordulókat és a Tudományos Dzsemborit. Tagjai felkutatják és támogatják a tehetséges hallgatókat, és segítséget nyújtanak az OTDK-ra nevezettek online jelentkezésének lebonyolításában.
Reichmann Angelika (elnök)
Balázs Péter (tag)
Bednanics Gábor (tag)
Fáy Tamás (tag)
Kalcsó Gyula (tag)
Kis Katalin (tag)
Nemes László (tag)
Tarnóc András (tag)
Várkonyi Péter (tag)
Verók Attila (tag)
Dócs Alex Gábor (hallgatói tag)

Tudományos és Művészeti Bizottság
Figyelemmel kíséri a Kar oktatóinak tudományos és művészeti tevékenységét, teljesítményét. Ezekről éves szinten jelentést készít, amely részét képezi a kari önértékelésnek. Javaslatot tehet oktatói előléptetésekre, kitüntetésekre.
Schwendtner Tibor (elnök)
Hegyesi Hudik Margit (tag)
Kalcsó Gyula (tag)
Süli-Zakar Szabolcs (tag)
Tekse Krisztina (hallgatói tag)


< Vissza