Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kutatási ösztöndíjas oktatóink

Utolsó módosítás: 2018. január 09.

A kutatási ösztöndíjban és más kitüntetésben részesült oktatók névsora.

Anglisztika és Amerikanisztika Intézet:

- Dr. Tarnóc András: Magyar Felsőoktatásért Emlékérem (2012)
- Dr. Kádár Judit, Fulbright Ösztöndíj, University of New Mexico (2012)
- Dr. Peterecz Zoltán, Fulbright ösztöndíj, Yale University (2014)
- Dr. Peterecz Zoltán: Fulbright-ösztöndíj kutatói státusban, Yale University, CT, USA (2015)

- Dr. Antal Éva:
2010. január és március között kutatói ösztöndíj a Holland Királyi Akadémia kutatóközpontjában (NIAS, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Wassenaar, Hollandia).
Téma: A barátság retorikája Derrida, de Man és J.H. Miller szövegeiben (irodalomelmélet és kultúrkritika)
- 2008 tavasz, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (MÖB/123-1/2008), 3 hónapig vendégprofesszor, Kingston University, Centre for Life Narratives (CLN) kutatóközpont, London
- 2004-2005, Deák Ferenc Ösztöndíj, „Retorika és etika – az angolszász dekonstrukció olvasás-etikái" (DF 0020/2004.)

- Dr. Reichmann Angelika:
2014 – Campus Hungary rövid tanulmányutat támogató ösztöndíj két alkalommal
2013 – NKA támogatása habilitációs értekezés megjelentetéséhez a DE Egyetemi kiadójának gondozásában (Narcissus Aranykora: (Poszt)modern Dosztojevszkij-olvasatok, 2014)
2011 – Kiváló TDK Szervezői Díj (OTDT)

- Dr. Vermes Albert: Eszterházy Károly Emlékérem, 2012

Ének-zene tanszék:

2010.
Dr. Kis Katalin: Eszterházy Emlékérem

2011.
Dr. Csüllög Judit: Eszterházy Emlékérem
Dr. Gábos Judit: Fulbright oktatói ösztöndíj: University of South Carolina School of Music, Columbia, USA
Réz Lóránt: Déryné díj

2012.
Dr. Nagy Zoltán: Eszterházy Emlékérem
Réz Lóránt: Pro Agria szakmai díj
Dr. Zombola Péter: Junior Príma díj

2013.
Réz Lóránt: Pájer Antal díj
Miniszteri Elismerő Oklevél a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2014.
Dr. Gábos Judit: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának Művészeti Díja
Dr. Tóthné dr. Várady Krisztina: Eszterházy Emlékérem

2015.
Dr. Zombola Péter: Erkel Ferenc díj

Filozófia tanszék:

- Lőrinczné dr. Thiel Katalin:
Pro Academia Agriensi 2011.
Pap István Díj 2014.

Német Nyelv és Irodalom tanszék:

-Dr. Kalocsai Varga Éva főiskolai docens
Pedagógus Szolgálati Érdemérem, 2010
Eszterházy Károly Emlékérem, 2011

Nyelv és Irodalomtudományi Intézet:

-Dr. Szentesi Zsolt
2012: Lyceum Pro Scientiis-díj

-Dr. Pintér Márta Zsuzsanna
2011:
OTKA 83599 sz. pályázat (6 400 000 Ft) a Régi Magyar Drámai Emlékek 18. századi sorozat pótköteteinek elkészítésére Témavezető: Kilián István, résztvevők: Demeter Júlia, Czibula Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna
2013:
NKA Könyvtámogatási pályázat (600 000 Ft) az „Édes érzékenység" című szerkesztett tanulmánykötetre (a Gondolat kiadóval). A könyv megjelent: 2014. április
NKA Könyvtámogatási pályázat (600 000 Ft) a Theatrum és literatúra című saját tanulmánykötetre (az Universitas kiadóval). A könyv megjelent: 2014. december
2014.
NKA Alkotói ösztöndíj (500 000 Ft) A történelem modelljei a 16-18. századi magyar drámairodalomban című monográfia elkészítésére, 2014.04.-2015.04. (pályázati azonosító: 3802/050969)

-Dr. Bednanics Gábor
2011:
József Attila díj
2013:
Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj
NKA könyvkiadási támogatása az általam szerkesztett Ráció-Tudomány sorozat újabb köteteihez
2014.
Bolyai János kutatási ösztöndíj
Miskolci Akadémiai Bizottság Ifjúsági Díja
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NKA támogatás a Magyar Irodalomtudományi Tanszék konferenciáira

-Dr. Ködöböcz Gábor
Eszterházy Károly-emlékérem (2010)
Partiumi Írótábor Irodalmi díja (2011)
MMA-ösztöndíj (2013)
Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj (2015)

-Dr. Kusper Judit
2009: Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága, Tudományos Díj
2012-2013: TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0004: Komplex tehetséggondozási program az Eszterházy Károly Főiskolán – a Kepes György Szakkollégium mentortanáraként
2013. szeptember-december: Eger MJV támogatása a Gárdonyi–Bródy-emlékév rendezvényeihez (Országos Gárdonyi–Bródy-konferencia és Írók Egerben c. programhoz)
2013: Lyceum Pro Scientiis-díj
2014. első félév: Eger MJV Kulturális Bizottsága által kiírt pályázat: támogatás a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának rendezvényeihez (emelt szintű érettségire felkészítő előadássorozat) - Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának elnökeként
2014. második félév: Eger MJV Kulturális Bizottsága által kiírt pályázat: támogatás a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának rendezvényeihez (Történelmi regény és emlékezet c. konferencia) - Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának elnökeként
2014: NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázata: A csillagok fényezése c. könyv kiadására
NKA könyvkiadási támogatása az általam szerkesztett Ráció-Tudomány sorozat 1 újabb kötetéhez

Történelemtudományi Intézet:- Dr. Gebei Sándor: Pro Academia Agriensi-díj (2010)
- Dr. Kristóf Ilona: Az MTA Miskolci Területi Bizottságának MAB-DIPA Tudományos Díja (2010)
- Dr. V. Balogh Judit: Elismerő oklevél a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kiemelkedő értékeléséért (2010); 3 éves Bolyai János kutatási ösztöndíj ismételt elnyerése A székely elit struktúraváltása a 17. században című kutatási projektre (2010)
- Dr. Pap József: Mestertanári Aranyérem (2010)
- Dr. Romsics Ignác: Pro Academia Agriensi-díj (2014)
- Dr. Petercsák Tivadar: Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2010)
- Dr. Bartók Béla: Eszterházy Károly Emlékérem
- Fábián Máté: Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj (2017-2018)
- Nagy Andor: Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj (2016-2017)

Vizuális Művészeti tanszék:

- Dr. Erőss István tanszékvezető, egyetemi docens
2012 Munkácsy-díj
2012 Icheon város díszpolgára (Dél-Korea)
2013 Mestertanár aranyérem kitüntetés

- F. Balogh Erzsébet
2010 Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

 


< Vissza