Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

„Mesés Konferencia” (2016. szeptember 27−28.)

Utolsó módosítás: 2016. szeptember 20.

Konferencia felhívás „Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?” Benedek Elek

2016 szeptember végén egy kétnapos rendezvény keretén belül kívánunk megemlékezni a nagy mesemondóról, Benedek Elekről. Benedek Elek születésnapja egyben a népmese napja is. Ennek a napnak a célja az, hogy minden ember megkülönböztetett figyelemmel és tisztelettel forduljon a mesék felé. A mesék mondásával és hallgatásával közelebb kerülhetünk kultúránkhoz, nyelvünkhöz és identitástudatunkhoz.

A népmese napja alkalmából megrendezni kívánt eseménysorozatba az általános iskola alsó tagozatos tanulóit is szeretnénk bevonni. A gyermekek kimeríthetetlen fantáziáját szeretnénk próba elé állítani. Ennek során egy rajzpályázatot kívánunk hirdetni. A gyermekeknek Benedek Elek Leánykő című meséjéhez kell illusztrációt készíteni. A gyermekek saját elképzeléseik alapján, különböző technikákkal és alapanyagokból jeleníthetik meg a mese egy-egy elemét. A legjobb pályamunkákból IKT bemutató készül, amely a program során levetítésre és díjazásra kerül.

A pedagógusképzésben résztvevő hallgatók számára egy mesemondó versenyt hirdetünk meg. A verseny során a hallgatók átérezhetik, hogy a mesemondás képes közvetlen emberi kapcsolatokat teremteni. A hallgatók egy szabadon választott Benedek Elek mesével pályázhatnak. A mese hossza ne legyen több 10.000 karakternél. A három képzési (Eger, Jászberény, Sárospatak) helyszínen kiválasztott legjobb hallgatók a népmese napi rendezvényen fogják összemérni mesemondó tudásukat. A legjobb pályázók értékes nyereményben részesülnek.
Tisztelettel kérjük a kedves kollégákat, hogy a két kategóriában a megfelelő személyeknek legyenek kedvesek eljuttatni a formálódó rendezvény felhívását. Sok szeretettel várjuk a téma kutatóit, a gyakorló iskolák alsó tagozatos nebulóit és a pedagógusképzés hallgatóit.

A következő idézet szellemében várjuk szíves jelentkezésüket!
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!"
(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

A Mesés Konferencia programja

Tisztelettel:
A „Mesés konferencia" bizottságának elnöke: Dr. Kökényesi Nikoletta Judit
A „Mesés konferencia" bizottságának tagjai: Jaskóné Dr. Gácsi Mária és Stókáné Palkó Mária


< Vissza