Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

MŰTÁRGYAK A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBÓL

Utolsó módosítás: 2016. november 07.

Programindító a Comenius Campuson a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényen.

2016. november 7-én Bordás István képtárvezető programindító művészettörténeti előadásával elkezdődött a „Műtárgyak a Comenius Campuson. A Sárospataki Képtárból kihelyezett alkotások a Magyar Tudomány Ünnepére című rendezvény és eseménysor.

Dr. Kelemen Judit mb. oktatási és kutatási főigazgató házigazdaként köszöntötte a megjelenteket: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, mint gyakorlóhely képviselőit, a környék érdeklődő művészeit és rajztanárait, a Képtár munkatársait, valamint a Campus oktatóit és hallgatóit. Bevezetőjében elmondta, hogy ezzel a rendezvénnyel kezdetét veszi a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére az EKE sárospataki helyszínén szervezett programok sora.

Bordás István előadásában bemutatta a Sárospataki Képtár gyűjteményeit, kiállítási tematikáit és a program keretében a Campusnak kölcsönzött alkotásokat. Először felvázolta a négy nagy gyűjteményi kört, amelyek a következők: a Béres Ferenc hagyatékából származó 20. századi magyar, a Domján József grafikus, az Andrássy Kurta János szobrászművész anyaga, valamint az elsősorban raktári anyagban szereplő modern művészeti alkotások. Bemutatásába beleszőtte a gyűjtemény sárospataki vonatkozásait, ezzel újabb művészettörténeti adalékokkal dúsítva kifejtéseit. A Képtárral kapcsolatban hangsúlyozta a több éve folyó múzeumpedagógiai programokat és azt, hogy várják a hallgatók érdeklődését a kiállítások látogatójaként, továbbá segítőkészen fogadják őket pl. TDK dolgozatokhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai témákban is.

A nyitó előadás második részében a kiállított műtárgyakat elemezte művészettörténeti keretekben, miközben a négy művész (Andrássy Kurta János, Bartl László, Koszta Rozália és Szabó Vladimír) között kapcsolódási szálakat is keresett. A megnyitó igen hangulatos részeként az egyetemi hallgatókra célozva a közönséget is bevonta egy interakcióba, arra kérve a jelenlévőket, hogy nevezzenek meg ismert magyar zeneszerzőket, majd ugyanígy költőket és festőket, szobrászokat. A képzőművészettel kapcsolatban csak néhány név hangzott el, utána nagy csend következett. A játék elgondolkodtató módon bizonyította, hogy a vizuális művészeti kultúránkban van mit pótolnunk...

Az esemény záró mozzanataként Sándor Zsuzsa, a program szakmai felelőse röviden elmondta, hogy a következő három hétben hallgatók dolgozzák fel a műtárgyakat saját elemző és alkotó munkákban, valamint múzeumpedagógiai tevékenységekben a gyakorló helyekről érkező kisebb gyermekcsoportokkal.

A szervezők remélik, hogy ez a Műtárgy-projekt, amelynek keretében a műalkotások jöttek el a nézőkhöz, a tudományokra vonatkozó számos tanulmány mellett felüdülést jelent hallgatóknak és oktatóknak egyaránt. Ugyanakkor jól fogja segíteni a képzőművészet iránti érzékenység és érdeklődés elmélyítését, a művészeti és művészettörténet-tudományi ismeretek gyarapítását is.


Hír: Dr. Sándor Zsuzsa
Fotó: Csordás Gábor, Sasi Gábor

 

 


< Vissza