Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA A COMENIUS CAMPUSON

Utolsó módosítás: 2018. január 26.

2016. november 30-án rendezte meg a házi Tudományos Diákköri Konferenciát a Sárospataki Comenius Campus.

A rendezvény a MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE és egy nyertes pályázat (NTP-HHTDK -16) keretén belül valósult meg. A pályázat címe: „Innovációs eszközök bevonása a pedagógiai kutatómunkába az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán".

A Sárospataki Campus szekciójára hat hallgató nyújtott be TDK-dolgozatot: DANYI REGINA, JUHÁSZ ADRIENN, KÓTAJINÉ CSAJBÓK MAGDOLNA, TÓBIÁSNÉ NOVÁK MAGDOLNA, TOLDI FANNI BORBÁLA, TÓTHNÉ VERES ESZTER. Közülük három hallgató jelezte előre, hogy TDK-dolgozatát a konferencián való bemutatása alapján szakdolgozati védésnek kívánja minősíttetni, amelyre a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat lehetőséget nyújt.

A konferencia bíráló bizottságának tagjai: DR. TOMA KORNÉLIA (a zsűri elnöke), DR. BEDNARIK LÁSZLÓ (levezető elnök), DR. PODLOVICS ÉVA LÍVIA, WIERSUMNÉ DR. GYÖNGYÖSI ERIKA oktató és FARKAS KRISTÓF hallgató voltak. Értékelésükben elismerték a versenyzők kutató munka iránti elkötelezettségét és szorgalmas munkavégzését. Kritikai észrevételeik megfogalmazásával a fiatal kutatók további munkáját kívánták elősegíteni. A bizottság öt hallgató munkáját találta alkalmasnak a 2017-ben rendezendő XXXIII. OTDK-n való megmérettetésre, ezért az országos versenyre való továbbjutásukat javasolta.

A házi TDK-konferencián I–III. helyezéseket osztott ki a bizottság. Ezekben a következő hallgatók részesültek:

I. helyezett: KÓTAJINÉ CSAJBÓK MAGDOLNA, óvodapedagógus (BA) II.
Dolgozatának címe: Kommunikációs képességfejlesztés az óvodában. Témavezetője: Dr. Varga Gyula, főiskolai tanár

II. helyezett: TÓBIÁSNÉ NOVÁK MAGDOLNA, óvodapedagógus (BA) III.
Dolgozatának címe: Óvodai zenei nevelési programok és megvalósulásuk összehasonlítása. Témavezetője: Dr. Kelemen Judit, egyetemi docens

III. helyezett: TÓTHNÉ VERES ESZTER, óvodapedagógus (BA) III.
Dolgozatának címe: A korai idegen nyelvi nevelés: a titkos metakommunikáció és a gamifikáció. Témavezetője: Jaskóné dr. Gácsi Mária főiskolai docens, óraadó

A helyezést elért és az országos versenyre továbbjutott hallgatókat az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság, valamint a Lyceum Pro Scientiis Alapítvány pénzjutalomban részesítette.
Dr. BEDNARIK LÁSZLÓ, az EKE Sárospataki Comenius Campusának TDK-elnöke megköszönte a résztvevők munkáját, jelenlétét, s a hallgatókat további kutató munkára buzdította.

   

 

Sárospatak, 2016. december 1.

Hír: Dr. Toma Kornélia és Dr. Bednarik László
Fotó: Sasi Gábor


< Vissza