Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TUDOMÁNYOS ELŐADÁS KUTATÁSI EREDMÉNYEKRŐL

Utolsó módosítás: 2016. október 20.

Az MTA MAB Eszterházy Klub programsorozatának őszi előadása 2016. október 19-én volt a Sárospataki Comenius Campuson.

Dr. Szabó Irén „A vallásgyakorlat gesztusai, mint kulturális jelek" című tudományos előadása a kampusz hallgatói, oktatói és a városból érkező vendégek érdeklődése mellett zajlott le.

Szabó Irén a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vezetője, aki munkáját a Szent Erzsébet Házban végzi. A valláshoz, a hitélethez kapcsolódó gesztusokkal doktori témájaként kezdett el foglalkozni. Elkészítette a magyarországi görög katolikusság gesztusszótárát és kutatásait az elmúlt években is tovább fejlesztette, tematikáját tovább mélyítette. Előadásában bemutatta az egyes gesztustípusok évezredes liturgiákban gyökerező változatait és jelentéseit. Ráirányította hallgatósága figyelmét arra, hogy a vallásgyakorlat formailag kötött, szabályozott gesztusai tudást és kulturális tartalmakat hordoznak.

Szabó Irén az előadását záró összefoglalóban így fogalmazott:
„A görög katolikus vallásgyakorlatban a gesztusoknak, mint sajátos kultúrahordozóknak a továbbélését támogatja az a komplex rendszer, amelybe beágyazódnak. Bizonyos szövegek, szituációk gesztusokhoz kapcsolódása segíti azok fennmaradását. A gesztus és szöveg (pl. Szentháromság), gesztus és dallam/hang (harangszó), gesztus és illat (tömjénezés), gesztus és tér (belépés a szakrális térbe), gesztus és gesztus, gesztus és érzelmi érintettség kapcsolata a vallási identitás olyan mélyrétegeit alkotják, amelyből bármelyik elem elő tudja hívni a másikat, vagy bármelyik elem lehetővé teszi az azonosulást a rendszer egészével." Joggal állapítható meg tehát: a vallásos gesztusok egyúttal a kultúra örökítő tényezői is.

Néhány napon belül az előadás teljes egészében olvasható és az elkészített filmfelvétel segítségével látható lesz a Comenius Campus honlapján a „Tudomány és művészet" rovatban.

Hír: Dr. Sándor Zsuzsa
Fotó: Sasi Gábor

       

< Vissza