Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Ünnepi tanévnyitó tanácsülés a Comenius Karon

Utolsó módosítás: 2014. október 12.

Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara 2014. szeptember 12-én 11.00 órától tartotta ünnepi tanévnyitó tanácsülését. A sárospataki kar a 2014/2015-ös tanév megnyitását megújulva, hagyományteremtő szándékkal ünnepelte meg A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében.


A közönség az ünnep kezdetén kivetítőn követhette nyomon, ahogyan a zászlóvivők és az Elnökség a főiskolai kar bejáratán kilépve a Makovecz téren átvonult, és megérkezett A Művelődés Háza színháztermébe. A díszmenet megállt a Comenius szobornál. Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora üdvözölte a szobor mellett álló kisiskolást, Fodor Áront (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola), aki a kezében tartotta Comenius Orbis sensualium pictus című művét, a különböző ismeretek képes gyermekkönyvbe foglalt tárházát. A Comenius szobortól a kisdiák csatlakozott a díszmenethez, kifejezve ezzel, hogy a pedagógusképző intézmény gyöngyszeme a diák és a hallgató.
A díszmenet vonulásának idején a Makovecz téri harangtoronyból pataki diákdal szólt, a színházterembe való bevonuláskor pedig a Kátay induló.
Az Elnökség és a vendégek bemutatása után Dr. Liptai Kálmán rektor és Dr. Kelemen Judit dékán köszöntötte az ünneplő közönséget és az elsőéves hallgatókat. Az elsőévesek fogadalomtételét követően a rektor és a dékán személyes kézfogással főiskolai polgárrá, Sárospatak Város polgármestere, Aros János pedig pataki polgárrá fogadta a fiatalokat. A polgármester jelképesen átadta a városkulcsot az elsőéveseket képviselő Turóczi Tündének. Polgármester Úr, majd a Kari Hallgatói Képviselet elnöke, Szendrei Gábor is köszöntötte szónoklatában az új hallgatókat.
Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos és kulturális hatékonyságát újabb szakmai együttműködések megkötésével növelte. A nyilvános kari tanácsülésen szakmai együttműködéseket írt alá a rektor a Magyar Nemzeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és A Művelődés Háza és Könyvtára képviselőivel. A partnerintézmények ettől a pillanattól Felsőoktatási Pontként kapcsolódnak a karhoz. Ennek kifejezéseként táblát adományozott Dr. Kelemen Judit dékán a partnerintézményeknek.
A hosszú távú együttműködési szándékot kifejezve a Comenius Kar Gyakorlati Képzési Bázis jelöléssel táblát adományozott a Carolina Óvoda és Bölcsődének és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának.
Az ünnepi tanácsülésen bejelentették, hogy az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán 2014. július elsejei hatállyal dékáni megbízást kapott Dr. Kelemen Judit főiskolai docens, dékánhelyettesi megbízást kapott Dr. Nagy György egyetemi docens. A Humán Tudományok Intézetének megbízott igazgatója Dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens, a Reál Tudományok Intézetének megbízott igazgatója Dr. Stóka György egyetemi docens lett. A Dékáni Hivatal vezetője: Bíró Monika. A kari hallgatói képviselet elnöke: Szendrei Gábor. A TÁMOP 4.1.2.B. projekt finanszírozásából Podlovics Éva Lívia főállású tanársegéd lett a Humán Tudományok Intézetében. A Humán Tudományok Intézetének munkáját további jogviszonyban Csatlósné Komáromi Katalin, Nyíri Péter, Dr. Szabó Irén, Takács Attila és Dr. Tamás Edit; a Reál Tudományok Intézetének munkáját további jogviszonyban Bobkóné Hajas Éva és Dr. Egri Károly segíti. Simcsák Huba, a Comenius Kar hallgatója köztársasági ösztöndíjat nyert a 2014/15-ös tanévben.

Az ünnepi műsort Kajati Szabolcs, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékének hangszerjátéka, Durbák Mira és Vinkler Violetta, a Carolina Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos óvodásainak, valamint Fodor Áron, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulójának verscsokra tette még hangulatosabbá.
Toma Kornélia főiskolai docens

 

Dr Kelemen Judit dékán beszéde:

Letölthető dokumentum

 

 

Képek:

 

 

< Vissza