Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Pedagógiai fejlesztések

Utolsó módosítás: 2016. június 28.

TÁMOP-3.2.15-15 Innovatív technológiák meghonosítása a hagyo-mányőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén

A program bemutatása

Felsőoktatási és köznevelési fejlesztések a Tokaj-hegyalja Világörökség témában

A Comenius Kar 2015 november végén zárta azt a kutatási-fejlesztési témáját, amely pedagógiai alapszakjai mellett a borkultúra irányába történő nyitást célozza.
A fejlesztés olyan komplex szemlélettel zajlott, amely kitekintést jelent a Tokaj-hegyvidékre jellemző, az itt élő emberek igen nagy részének életét meghatározó téma felé, de amely egyúttal továbbviszi a Kar évszázados szakmai hagyományát, a pedagógiát is. Célja, hogy a környék népességmegtartó erejét és az itt élők saját környezetükhöz kötődését növelje, miközben ehhez köznevelési és felsőok-tatási támogatást is ad. Ennek érdekében az óvodai és az alsó tagozatos korosztályra célozva a kis-gyermekek gondolkodásának téma iránti érzékenyítését vállalta fel, a sok évszázados népi kultúra elemeinek bevonásával és modern korunkba ágyazásával. Ugyanakkor a Kar képzési rendszerébe is beépült a Tokaj-téma.
A Világörökségünk téma kutatása és a pedagógiai fejlesztés tehát szervesen, mintegy szimbiotikusan egymáshoz kapcsolta a köznevelést és a felsőoktatást.
A Kar oktatói – a speciális területekre külső szakemberek bevonásával – kidolgoztak egy olyan, a tantervi rendszerbe illeszkedő 10 kredit értékű modult, amely mind az óvodapedagógus, mind a tanító szakos hallgatóknak kínálja a Világörökségünk témát. Elkészültek a tanegységleírások, amelyek az általános kultúrtörténeti megközelítéstől a szőlőtermesztés-borkészítés és a gasztronómiai szempontból is kapcsolódó életmód témáján át a folklórhagyományokig és népi mesterségekig öt témakörbe tagolják a fejlesztési területet. A tantárgyfejlesztők munkájának eredménye továbbá a tanegységekhez tartozó óratervek kidolgozása, melyek ütemezetten és tartalmasabban bontják ki a témaköröket. Mindegyik tanegységhez részletes szakmai anyag is tartozik, ez a mintegy 40 íves és képekkel illusztrált munka a leendő tantárgyak oktatási segédlete, tankönyvi bázisa lesz.
A kar négy oktatójának mentori vezetésével 12 települési helyszínen összesen 17 óvodában és isko-lában módszertani fejlesztés zajlott 24 pedagógus bevonásával. Ennek eredménye a felsőoktatási fej-lesztéshez kapcsolt órák és foglalkozások pilotja és a tartalmi fejlesztések helyi pedagógia progra-mokba építése. A fejlesztésbe bevont és a környék más érdeklődő pedagógusai részvételével a témá-ban egy 30 órás pedagógus továbbképzés zajlott le, amelynek kidolgozása és akkreditáltatása szintén a projekt keretében történt meg.
A felvázolt eredménykomplexum bemutatására projektzáró konferencia épült.
A szervezők megítélése szerint a program jelentős állomás a Kar fejlesztésében.

 

1. Felsőoktatás fejlesztés

 

2. Köznevelés fejlesztés

 

3. A program keretében készített fotók és filmek

 

4. Záró konferencia


< Vissza