Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005

Utolsó módosítás: 2016. október 04.

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése -- Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért projekt A K/5 modul címe: „A pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szerve-zeti integrációk megvalósítása" Modulvezető: Dr. Hauser Zoltán.

(1) SZAKMAI FÓRUM, 2014. 09. 05. EGER, LÍCEUM

K/5 - beszámoló a 2014 szeptemberéig elért eredményekről: PPT

 

(2) K/5 MODULZÁRÓ KONFERENCIA, 2015. 06. 9-10. SÁROSPATAK, EKFCK

Dr. Hauser Zoltán: A konferencia megnyitása, a K/5 modul összefoglalója

hangfelvétel

PLENÁRIS ELŐADÁSOK 

Prof. Dienes Dénes: Érvényes-e Comenius a digitális korban?

hangfelvétel

Prof. Falus Iván: Kompetensek-e a pedagógusképzők?

hangfelvétel

Prof. Bárdos Jenő: A pedagógus lét dimenziói, különös tekintettel a tudós tanárokra

hangfelvétel

 

Habil. Kis-Tóth Lajos: Változó világ, változó oktatási módszerek

 hangfelvétel
 

Rapos Nóra PhD: Szempontok az osztatlan tanárképzés gyakorlati rendszerének kialakításához

 hangfelvétel

Pálfi Dorina: Út a katedrára - Egy frissdiplomás pedagógus nehézségei és egy megoldást jelentő módszer

hangfelvétel

 

A K/5-ÖS MODUL EREDMÉNYEI
A modul egyes tevékenységeiben elért eredményeket bemutatták feladatfelelősök és munkacsoport-tagok.

Dávid Mária PhD: A csecsemő és kisgyermeknevelő és az óvópedagógus képzés integrációja (4. sz. tevékenység, feladatfelelős)

ppt
hangfelvétel

 

Kissné Gombos Katalin: Az inkluzív nevelés programjának kidolgozása
(5. sz. tevékenység)

 ppt
hangfelvétel

Vinnainé Vékony Márta: A roma kultúra műveltségterület kidolgozása – Tolerancia szakkollégium elindítása (6. sz. tevékenység)

ppt
hangfelvétel
 

 Finta Éva: Roma kultúra a magyar felsőoktatásban
(6. sz. tevékenység)

 ppt
hangfelvétel
 

 Antal Péter PhD: Alsó tagozatos gyerekek olvasás-értésének
fejlesztése mobil infokommunikációs eszközökkel (7. sz. tevékenység)

 ppt
hangfelvétel
 

Bednarik László PhD: Az óvópedagógus tevékenység IKT elemeinek kidolgozása (8. sz. tevékenység)

 ppt
hangfelvétel
 

Sontráné Bartus Franciska PaedDr: A tanító tevékenység IKT elemeinek kidolgozása (9. sz. tevékenység)

 ppt
hangfelvétel
 

 Sándor Zsuzsa PhD: Tanító- és óvóképzés megújító fejlesztése, a szakmai gyakorlatok új rendszere a - tevékenység átfogó bemutatása, értékelése (10. sz. tevékenység, feladatfelelős)

 ppt
hangfelvétel
 

 Marcziné Fazekas Erzsébet: Tanegységleírások rendszere
(10. sz. tevékenység)

 ppt
hangfelvétel
 

 Stóka György PhD: Tantervi korszerűsítés
(10. sz. tevékenység és kapcsolódással a K/2 mo-dulhoz)

 ppt
hangfelvétel
 

 Remeczkiné Toma Kornélia: Alkalmazott bábjáték pedagógiájának adaptálása (11. sz. tevé-kenység)

 ppt
hangfelvétel
 

 Lívják Emília: A lovassport fejlesztő hatásai kisgyermekkorban program kidolgozás (12. sz. tevékenység)

 ppt
hangfelvétel
 

Kézi Erzsébet PhD: A helyi kulturális örökség szerepe a pedagógiai munkában (13. sz. tevékenység)

 

 

A KONFERENCIA ZÁRÁSA
Dr. Hauser Zoltán és Dr. Kováts Dániel ny. főiskolai tanár

hangfelvétel

(Dr. Kováts Dániel a könyv nyelvi lektoraként és szerkesztőjeként bemutatta A pedagógus-képzés megújítása c. könyvet. A kötet azokat az elméleti tanulmánycsoportokat tartalmazza, amelyek a modul három különböző tevékenységében születtek.)

 

FOTÓK A KONFERENCIÁRÓL
A fotókat és a hangfelvételeket Sasi Gábor készítette.


< Vissza