Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A CKK célja

Utolsó módosítás: 2016. február 08.

Comenius szemléletét és gyakorlatát követve, továbbá a sárospataki pedagógusképzés hagyományait folytatva a pedagógiai tevékenység korszerűsítése a kommunikációs kompetencia fejlesztésével. A kutatócsoport a kitűzött célt a Comenius Kommunikációs Program kidolgozásával kívánja elérni.

A Program – építve a korábbi hasonló törekvésekre a Zsolnay-módszertől a kooperatív technikákig – keretet kínál a gyermekek, illetve fiatalok személyiségének teljes, komplexitásában és differenciáltságában egységes fejlesztéséhez. A kutatócsoport tagjainak meggyőződése, hogy az emberi kommunikáció, mely átszövi az életünket, az ember boldogulásának (vagy boldogtalanságának), életvitelének a kerete és eszköztára. Sikeres vagy sikertelen működ(tet)ése egyúttal az egyén sikeréhez vagy sikertelenségéhez is jelentős mértékben hozzájárul. Ha a pedagógia ezt fölismeri, akár nevelési-oktatási keretként is alkalmazhatja. A csoport tagjai ezen munkálkodnak.

A kutatócsoport a kommunikációs kompetencia fogalmát és terjedelmét nem szűkíti le a verbalitásra, beleérti a nyelvi, a kommunikatív, a vizuális kommunikációt, jelentős átfedést lát a digitális kompetenciával is.

Szervezeti keret: A kutatócsoport az EKF Comenius Karán alakult meg, és végzi tevékenységét.

Célcsoport: A teljes pedagógiai vertikum a bölcsődétől és óvodától az általános és középfokú iskolán át a felsőoktatásig, kiemelt figyelemmel a pedagógusképzésre.

Megalakulása: 2015. január

Alapító tagok: Finta Éva, Kissné Gombos Katalin, Nyiri Péter, Remeczkiné Toma Kornélia, Sándor Zsuzsa, Varga-Novákovits Zsuzsa, Varga Gyula

A CKK programja


< Vissza