Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓ SZAK MEGÚJÍTÁSA

Utolsó módosítás: 2015. szeptember 24.

TUDOMÁNYOS REGIONÁLIS KONFERENCIA


A rendezvényre a TÁMOP-4.1.2.B.2 - Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért című projekt keretében kerül sor.

A konferencia helye: EKF Comenius Kar, Sárospatak, Eötvös út 5-7.
Időpont: 2014. november 27. (csütörtök), 13.00-18.00
A konferencia védnöke: Dr. Hauser Zoltán
A szervező- és programbizottság elnöke: Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus, jagamaria@ekfck.hu +36309-784-806

Szeretettel hívjuk, várjuk Zemplén óvodáiból és iskoláiból az érdeklődő kollégákat. Részletes információk a szervező- és programbizottság elnökétől kérhetők.

Végleges program

Meghívó

Jelentkezési lap

 

Absztraktok

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde bemutatkozása
Szerző: Vajkóné Zsiros Emese

Jó gyakorlat az Encsi Csoda-Vár Óvodában "Projekt módszer óvodai alkalmazásának egy lehetséges változata"
Szerzők: Léportné Temesvári Ildikó és Zsiros Józsefné

A Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, gyakorló hely pedagógiai, módszertani fejlesztése
Szerző: Jarasovics Lászlóné

Az óvodapedagógus szak szakmai gyakorlatainak országos összehasonlító elemezése
Szerző: Dr. Kelemen Judit

Pedagógiai Tervek Tára – az EKF CK oktatástámogató repozitóriuma
Szerző: Dr. Sándor Zsuzsa

Megújuló óvodai gyakorlati képzés – szakmai útmutató
Demblovszkyné Szabó Judit

A pedagógus-idea leírása
Jaskóné Dr. Gácsi Mária

Az EKF CK tanító szak gyakorlati képzésének helyzete és a képzés megújítására tett javaslatok
Marcziné Fazekas Erzsébet

Módszertani kultúra régen és ma az óvodapedagógusok képzésében
Rák Miklósné

Az óvodapedagógus és tanító – ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek
Sontráné dr. Bartus Franciska

Lelki egészség kontra kiégés
A lelki egészség megőrzésének és a kiégés elkerülésének lehetősége
Stionné Tokaji Judit

Az Arany János Tehetséggondozó program szerepe a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó munkájának pedagógiai, módszertani fejlesztésében
Tóth Tamás

Az autentikus szövegek helye, szerepe és feldolgozásuk módszerei
a „szaktárgyi" órákon
Varga-Novákovits Zsuzsanna

Tehetséggondozás és tehetségfejlesztés az iskolákban
/Gyakorlati tapasztalatokon történő bemutatás/
Derda Péterné

Tanítási gyakorlóhely megújulása
Szegedi Istvánné

Válaszok és megoldások változó világunk kihívásaira
Ráczné Váradi Éva

Az óvó- és tanítóképzés megújított tantervi rendszere
Dr. Stóka György

 

Beszámoló a konferenciáról


< Vissza