Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁBAN

Utolsó módosítás: 2015. december 02.

- regionális tudományos konferencia - a konferencia az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Tudomány Ünnepe 2015. novemberi rendezvénysorozatában valósul meg.

Idő: 2015. november 16. (hétfő) 11.00-17.05

Helyszín: Sárospatak, EKF Comenius Kar, Díszterem és egyéb termei

Szervező egységek: EKF Comenius Kar Humán Tudományok Intézete; II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (EKFCK Gyakorlati Képzési Bázis); Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Sándor Zsuzsa egyetemi docens, a tudományos programbizottság elnöke
Szervező bizottság: Leitnerné Csete Andrea rajztanár (elnök) leitner@gmail.hu, Jaskó Beatrix tanító jaskob@freemail.hu, György Zoltánné intézeti ügyintéző gyorgyne@ekfck.hu

Meghívottak: rajztanítással foglalkozó tanítók, általános és középiskolás rajz- és vizuális kultúra tanárok
A részvétel ingyenes, várjuk saját gyakorlatukat bemutató kollégák jelentkezését 5-10 perces kiselőadásokkal/bemutatókkal.

meghívó

program

műhelymunka: előzetes anyag az értékelésről

TÖLTS KI LEGALÁBB EGY ÉRTÉKELŐLAPOT!

visszaküldés e-mail mellékletben, Word (.doc és/vagy .docx) fájlformátumban: sandor@ekfck.hu

Értékelő lap 1.1

Értékelő lap 2.1

Értékelő lap 2.2

Értékelő lap 3.1

Értékelő lap 3.2

Értékelő lap 4.1

Értékelő lap 5.1

Értékelő lap 6.1

Értékelő lap 6.2

Értékelő lap 8.1

Értékelő lap 10.1

Értékelő lap 10.2

AZ ÉRTÉKELŐ LAPOKON KÖZÖLT ALKOTÁSOK

 

       

 

 

műhelymunka: melyik alkotás hányas osztályzatot kapna?

műhelymunka: mik lehetnek az értékelés szempontjai?

konferencia kiadvány

előadások összefoglalói:

1. Prof. Dr. Kárpáti Andrea: Az Európai Vizuális Műveltség Referenciakeret és ennek alkalmazása a gyermekrajz-fejlődés vizsgálatokban (ppt)

2. Simon Tünde: Vizuális kommunikációs tananyagok értelmezése és értékelési lehetőségei 

3. Zombori Béla: A rajz OKTV értékelési rendszere és minőségi munkái, a fény-árnyék ábrázolás módszerei a diákalkotásokban (ppt)

4.  Egerszeginé Balla Aranka: A vizuális kultúra oktatási nehézségei összevont osztályokban integráló iskolában

5. Józsáné Éltető Katalin: Fejlesztő értékelés – minősítő értékelés nélkül (ppt)

6. Kádárné Szepesi Ibolya: Általános iskolai értékelési formák gyakorlata (ppt)

7. Dr. Mátyás Ferencné Hrk Mária: Festészet tanszakos növendékek alkotásainak értékelése (ppt)

8. Jaskó Beatrix: Értékelni kell, de irányítani??? (ppt)

9. Bárány Attila: Hátrányos helyzetű alsó tagozatos tanulók integrált környezetben megvalósuló mérése és értékelése a vizuális kultúra tanításában (ppt)

 

támogató: TÁMOP- 4.2.2. B-15/1/KONV- 2015-0016
A tudományos képzés műhelyeinek továbbfejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


< Vissza