Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Egyetem

Utolsó módosítás: 2016. november 09.

Az Eszterházy Károly Egyetem az 1948-ban alapított állami pedagógiai egyetem szellemi örökségét ápoló, valamint a két és fél évszázados egri felsőoktatás hagyományaihoz kötődő, ugyanakkor a jövő felé nyitott, minőségi oktatási és kutatási munkát végző intézmény.

Az elmúlt 5 évtizedben több mint félszázezer főiskolai végzettségű szakembert adott a magyar társadalomnak, a közoktatásnak és a munkaerő-piacnak. A közel 7000 hallgatóval és 700 dolgozóval működő intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelően alakítja oktatási rendszerét, képzési kínálata rendkívül sokrétű.

A képzés öt karon, alapszakokon (BA/BSc) és mesterszakokon (MA/MSc) közel egyenlő arányban folyik - a bölcsészettudományok, a pedagógusképzés, a gazdaság- és társadalomtudományok, a természettudományok, az informatika, a sporttudományok és a művészetek terén - nappali, részidős, valamint távoktatásos formában. 2013-tól az osztatlan tanárképzésben több mint 50 szakpáron érhetőek el szakjaink. A jelentkezők számára kínálunk továbbá felsőoktatási szakképzéseket, illetve számos szakirányú továbbképzést. Intézményünkben két doktori iskola is működik, így a mai magyar felsőoktatásban elérhető valamennyi képzési szintjén várjuk a hallgatókat és a doktoranduszokat. Az egyetem kiemelkedően jó szolgáltatást nyújt az idegen nyelvek tanulásához, 4 akkreditált állami nyelvvizsgahellyel áll a nyelvvizsgázni szándékozók rendelkezésére.

Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos műhely működik, ilyen az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport, az Agria-Innorégió Tudáscentrum, a Borkultúra Központ, a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társadalom Oktató és Kutatócsoport, Multimédia Kutató Laboratórium, az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ, Egészséges Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, a Bryológiai Kutatócsoport és az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékenységben, a hazai felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésen túl, fontos szerepet tölt be az egyetem közel 30 ország több mint 60 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere.

Az Egyetem küldetése, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelő, átjárható, választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével – a Bologna-folyamatnak megfelelően az Európai Felsőoktatási Térséghez csatlakozva – az EU-tagságból adódó és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó, értékes diplomákat adjon ki.


< Vissza