Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

„A szocializmus újratervezése”

Utolsó módosítás: 2020. március 05.

A MAB-Eszterházy Akadémiai Klubban kedden Rainer M. János egyetemi tanár adott elő.

Az EKE Történettudományi Intézetének professzora előadásában először a szocializmus újratervezésének általános kereteit vázolta fel nemzetközi kitekintésben.

Elsősorban azt vizsgálta, hogyan viszonyultak a szocialistának nevezett rendszerek a marxi ideáltípushoz és a Szovjetunióban létrejött „arche-típushoz".

Vizsgálódásának középpontjában a magyarországi tervezések és újratervezések álltak. Részletesen mutatta be az 1960-61-es tervet a szocializmus fejlesztéséről, annak irányairól és célkitűzéseiről.

Külön foglalkozott az 1969-es újratervezéssel, annak reálisabb szemléletéről és visszhangjáról. Az előadáshoz kapcsolódóan többek között eszme és annak gyakorlati megvalósítása közötti ellentmondásokról, és a 60-as évekbeli magyar irodalomban megjelenő kritikai hangokról hangzottak el kérdések, melyekre az előadó több érdekes szempontot felvetve válaszolt.

Írta: Loboczky János
Fotók: Balogh Tibor

A programot az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” című projekt támogatta.


< Vissza