Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

„Életünk a jövő valósággá álmodása”

Utolsó módosítás: 2019. július 05.

Az Eszterházy Károly Egyetem négy campusán a tavaszi félévben 1123 hallgató tett sikeres záróvizsgát, 758-an az Egri Campuson. Alapképzésben 398-an, mesterképzésben 73-an, osztatlan képzésben 116-an, felsőoktatási szakképzésben 72-en, míg szakirányú továbbképzésben 99-en végeztek.

Az Egri Campus oklevélátadó díszünnepélyének résztvevőit péntek délelőtt az egyetem rektora, Dr. Liptai Kálmán köszöntötte. Iránymutatásként elsőként a mindössze 16 éves svéd lány, Greta Thunberg klímaváltozás elleni harcáról szólt. A végzett hallgatók felé fordulva kifejtette: az egyetemen látott és megtanult elhivatottságot és belső hitet további útjukon is tudják kamatoztatni. Dr. Liptai Kálmán úgy fogalmazott: a legnagyobb kincs az értékes emberfő, aki – egyebek mellett – találékony és csapatban gondolkodó.

– Álom, hit, munka, türelem és megvalósulás – sorolta a kitűzött célok megvalósításának lépéseit a rektor. Kitért arra is, hogy az Eszterházy Károly Egyetem célja Európában elismert intézménnyé válni, s az együttműködések azt jelzik, jó úton halad efelé. Az év legfontosabb eredményeit is ismertette köszöntőjében, majd a jövőbeni álmokba is beavatta az ünnepség résztvevőit. Dr. Liptai Kálmán gondolatait azzal zárta: életünk a jövő valósággá álmodása.

A díszünnepély kitüntetések átadásával és doktori eskütétellel folytatódott. Az intézmény szenátusa professzor emeritus címet adományozott Dr. habil Kiss László, PhD főiskolai tanárnak, a Történelemtudományi Intézet Ókori és Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének vezetőjének. Címzetes egyetemi docens kinevezésben részesült Dr. Zólyomi Géza és Dr. Hantal György.

A rendezvényen tíz doktorandusz hallgató tett doktori esküt, a Neveléstudományi Doktori Iskolából öten: Sumi Ildikó, Szabóné Balogh Ágota Márta, Máthé Borbála, Gulyás Enikő és Faragó Boglárka. A Történelemtudományi Doktori Iskolában szintén öten szereztek PhD-fokozatot: Ballabás Dániel, Szegő Iván Miklós, Fábián Máté, Bajcsi Ildikó és Nagy Andor. A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány kuratóriuma „Az Eszterházy Károly Egyetemért" díjának bronz fokozatát idén dr. Ballabás Dánielnek, valamint Kispál Dánielnek ítélte. Pro Academia Agriensi Juventutis díjban Ruszkai Nóra részesült. A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Gárdonyi Géza-díját Török Mária, az Ének-zene Tanszék ügyintézője kapta. A Pedagógai Kar Somos Lajos-díját Egerben Dr. Kovács László, főiskolai docens vehette át. Hallgató a Tudományért díj díjazottjai ebben a félévben Nagy Dávid Pál, Kolcsár Zsolt, Hortolányi Árpád és Mitre Zoltán. Hallgató a Hallgatókért díj díjazottjai: Fischer Ádám, Tóth Mercédesz, Lukács Noémi, Motolai Anna Dóra és Kovács Miklós. Jó tanuló, jó sportoló díjat ítéltek Tóth Boglárkának. A Természettudományi Kar hallgatói díjazottjai: Nagy Angelika és Kerényi Róbert Nándor. Kiemelkedő szakmai teljesítményük alapján az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének négy végzett hallgatója: Appel Sebastian, Bartha Zsófia, Málnási Bence és Mihucz Kitti elnyerte az Intézet és a Római Magyar Akadémia közös, két hónapos ösztöndíját.

A hallgatók nevében Veréb Alexandra és Meisie Alphina Rasakanya búcsúzott a délelőtti ünnepségen az egyetemtől.

Búcsúbeszédükben a kezdetekre, a félévek fogadalmaira, az elszakadás nehézségére tértek ki. Veréb Alexandra elmondta: az Eszterházy családban lettek azok, akik igazán lenni akartak, s nem a falak, hanem az igazi szeretet köti össze őket most már mindörökké. Kifejtette: ez a város volt az, ahol mindannyian felnőtté váltak.

A város kulcsát átvéve Habis László polgármester az egyetemet és az önkormányzatot összekötő sokrétű, színes és gazdag együttműködésről szólt, kiemelve a fontos közös munkákat, melyekben egymást és a társadalmat is segítik. Zárásként minden végzett hallgatónak sikereket kívánt, eredményes erőfeszítéseket.

Míg délelőtt a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar és a Pedagógiai Kar hallgatói, addig délután a Gazdaság- és Társadalomtudományi, valamint a Természettudományi Kar hallgatói vehették át diplomáikat. A délutáni oklevélátadó ünnepségen Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektorhelyettes köszöntötte a hallgatókat és a vendégeket.

A végzett hallgatók felé fordulva azt kívánta: legyenek nyitottak, kreatívak, kamatoztassák megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat kellő hivatástudattal szakmájukban, s navigáljanak jól az élet kihívásai között. A rektorhelyettes hangsúlyozta: a változás elkerülhetetlen része életünknek, hiszen szüntelenül változik tudásalapú világunk is. A hallgatók az itt töltött évek alatt nemcsak választott szakmájuk tudását sajátították el, hanem az emberi kapcsolatok fontosságát is megértették.

A diplomaátadást követően a végzettek nevében Kovács Barbara búcsúzott, majd átadta város jelképes kulcsát az egri önkormányzat képviselőjének, Gál Juditnak.

Gál Judit azt kívánta a hallgatóknak: emlékezzenek mindig jó szívvel az itt töltött egri, egyetemi évekre.

 

Írta: Berán-Juhász Henrietta

Fotók: Huszár Márk, Szántó György


< Vissza