Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

„Iskola a határon” – konferencia Sárospatakon

Utolsó módosítás: 2017. május 15.

Neveléstudományi és neveléslélektani tudományos konferencia házigazdája volt az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa május 11-én. A programon többek között a beilleszkedési problémákat és a tehetséggondozást taglalták.

A kezdeményezők, dr. Kissné dr. Gombos Katalin adjunktus és dr. Erdei Róbert adjunktus egy konferenciasorozta első rendezvényénnek szánták a májusi programot, melynek fókuszában napjaink nevelési és oktatási problémái álltak.
A rendezvény célja egyrészt az, hogy lehetőséget kínáljon a téma kutatóinak szakmai eredményeik bemutatására és megvitatására, másrészt az, hogy alkalmat adjon új neveléstudományi elméletek és jó gyakorlatok átadására, megosztására pedagógusképző szakemberek, hallgatók, gyakorló pedagógusok vagy érdeklődő szülők körében.
A konferencia résztvevőit 10 órakor a campus főigazgatója köszöntötte, ezt követően plenáris ülésen hallhatták a résztvevők az oktatás és nevelés általános problémáit és azok lehetséges megoldásait ismertető előadásokat.

A szekcióüléseken és a workshopokon ismertették kutatásaikat, jó gyakorlataikat a hazai felsőoktatásban tevékenykedő oktatók, a kutatás iránt elkötelezett hallgatók, valamint a társintézmények (pedagógiai szakszolgálatok, stb.) munkatársai. Az előadók a magatartászavart, a beilleszkedési problémákat, a tehetséggondozást (alul-és „felül" teljesítő diákok), az oktatás különböző színterei közötti átmenetet, illetve az új oktatási és nevelési módszerek elfogadottságát taglalták más-más nézőpontból.

A zárszóban az a közös szándék fogalmazódott meg, hogy az intézményes nevelési folyamatban (amely bölcsődés kortól a mesterség megszerzéséig tart) részt vállalóknak lehetőséget kell találniuk arra, hogy felvázolják a problémákat, megosszák tapasztalataikat, amelyek ismeretében közösen tudnak majd gondolkodni a legjobbnak vélt megoldásokon. A cél az, hogy a jövő generációja a legkisebb deficittel és optimális szellemi és mentális munícióval lépjen ki a köz- illetve a felsőoktatásból.
A konferencia szervezői, házigazdái annak a reményüknek adtak hangot, hogy az első neveléstudományi és neveléselméleti konferencia hagyományt teremt, és a jövőben szellemi műhelyként tartják számon a Sárospataki Comenius Campust az évenként találkozó oktatásban érintett szakemberek.


< Vissza