Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Dienes-hagyaték a matematikatanításban

Utolsó módosítás: 2017. október 03.

A játékos tanulás nem elvesz az óra időtartamából, hanem sokkal inkább hozzáad, hiszen ha a gyermek játékként éli meg a tananyag elsajátítást, nagyobb kedvvel jár majd iskolába, motivált tanulóként egyre több sikert ér el- hangzott el a szeptember 29-én megrendezett 3. Dienes – napon. Dienes Zoltán szellemi hagyatékát ezúttal a Komplex Alapprogramban betöltött szerepe alapján vizsgálták az előadók.

Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly egyetem rektora köszöntőjében hangsúlyozta: diákként rengeteget játszott a Dienes-kockákkal, majd kedvenc tantárgyából lett a hivatása. Felnőttként, matematikatanárként sajnos már nem volt lehetősége találkozni a módszer kidolgozójával. A sors azonban úgy hozta, hogy a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápol Klein Sándor professzorral, a hagyaték őrzőjével, akivel az a közös céljuk, hogy a Dienes- féle filozófia ismét része legyen a matematikaoktatásnak. Ennek lehet jó eszköze a Komplex Alapprogram, melynek fő célkitűzése az élményszerű oktatás megteremtése.

A rendezvény résztvevői Révész László, szakmai vezető előadásából megismerhették az Európai Unió által támogatott, az EKE és 7 konzorciumi partnere által megálmodott módszertani fejlesztést is magába foglaló pályázatot, amelynek központjában a heterogén csoportokban tanulók komplex személyiségfejlesztése áll. A projekt 5 tanulássegítő alprogramra épül, a Logikaalapú módszeren belül alkalmazhatóak leginkább a Dienes-féle eszközök.

Jukka Sinnemaki, a finnországi Christian school pedagógusa a személyre szabott oktatásban, az intézményi és a családból hozott stressz feloldásában, a „kevesebb több" elv alkalmazásában látja az oktatás sikerét. Véleménye szerint a jó közérzet a kulcsa annak, hogy a gyermekek motiváltak, koncentráltak legyenek és ezáltal jó eredményeket érjenek el a tanulmányaikban is.

Oláhné Téglási Ilona, a rendezvény főszervezője elmondta: a Komplex Alapprogramon belül több fejlesztő módszert dolgoznak ki, melyek egyike a "Logika alapú Fejlesztő Módszer". Ennek legfőbb célja olyan játékos, élményszerű módszerek integrálása az oktatásba, melyek segítségével a gyerekek logikai, gondolkodási és problémamegoldó képessége fejleszthető. Az iskolafejlesztő módszer célkitűzései szoros rokonságot mutatnak az eddigi Dienes-napok megrendezésének célkitűzéseivel - talán most egy kicsit szélesebb spektrumban, nem csak a matematika tantárgy játékos megközelítését szem előtt tartva fejlesztünk.

A nap folyamát szó esett még a többek közt a sakk-logika oktatásról, a LÜK-játék fejlesztő hatásáról, a Lapot Kérünk! eszközkészlet alkalmazásáról melyeket a nap második felében a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhattak.

Fotó: Kakuk Dániel

 


< Vissza