Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A feltalálás vágya és ígérete

Utolsó módosítás: 2017. február 07.

Február 3-4-én került sor az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Performativitás Kutatócsoport szervezésében A feltalálás vágya és ígérete című konferenciára.

Az ötletadó, Szabó Csaba eredeti szándékát, hogy az invenció témája körül interdiszciplináris konferenciát rendezzünk, az is jól tükrözte, hogy az elhangzott előadások átöleltek szinte minden olyan területet a poétikai invenciótól a tudományos felfedezésen át a politikai invencióig, ahol az új, a fennállóhoz képest más ki-és feltalálása kitüntetett értékkel bír. A meghívott előadók, tudományterületük elismert képviselői, az irodalom, a film, az építészet, a zene, a filozófia, a matematika alkotótevékenységét vizsgálták.

A konferenciát a Természettudományi Kar Dékánja Pénzesné Dr. Kónya Erika nyitotta meg, jelezve, hogy olyan területről van szó, ahol az emberi szellem teremtőtevékenységének csodája, az akadémiai diszciplináris és módszertani korlátokat megelőzően, a humántudósok és a természettudósok közös tapasztalatává válhat.

A két plenáris előadás is ennek az alaptapasztalatnak eredt a nyomába. Simon Attila előadása, „A múzsák leleménye" Platón Ión című dialógusában azt vizsgálta, hogyan fogalmazta meg Platón ebben a kérdésben az egész európai hagyomány számára mértékadó módon a költői alkotás során az ember tudatos tevékenységének és az „isteni megszállottságnak" az együttes jelenlétét a költői alkotásban.

Heller Ágnes pedig nagy ívű filozófia- és kultúrtörténeti áttekintést adott arról, mikortól válik a filozófiai gondolkodás és általában a művészi alkotótevékenység számára követelménnyé az, hogy valami újat találjon ki. Hiszen míg az invenció a középkorban elsősorban egy már felfedezett igazság újraértelmezését jelentette, addig a modern filozófusok büszkék voltak arra, hogy valami addig soha el nem gondoltat gondoltak végig, s hogy ők hozták a régen keresett igazságot a világra.

A konferenciát megelőző napon, február 2-án szövegértelmező szemináriumra került sor, melyen Jacques Derrida: Psyché. A más föltalálása című szövegét, mely hamarosan megjelenik magyar nyelven, Takács Ádám és Bónus Tibor vitaindító előadásaiban felvetett szempontok alapján értelmezték a résztvevők.

A szép számú érdeklődőt vonzó háromnapos rendezvény a 11466-4/2016. számú Intézményi Kiválósági Pályázat keretében és támogatásával valósult meg, amiért ezúton is köszönettel tartozunk.

A konferencia részletes programja megtekinthető: https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/fokuszban-az-invencio 

Letölthető absztraktfüzet: A feltalálás vágya és ígérete - Konferencia az invencióró

Széplaky Gerda és Kicsák Lóránt, szervezők

Fotó: Szántó György


< Vissza