Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Az online oktatásról a Korunk februári számában

Utolsó módosítás: 2021. február 01.

Megjelent az online oktatásról szóló, Iskola a 21. század határán című tematikus szám a februári kolozsvári Korunkban. Az összeállítás a koronavírus-helyzet okozta oktatási problémákra is reflektál. A szerzők között több EKE-s oktató és doktorandusz is van: Hulyák-Tomesz Tímea, Komenczi Bertalan, Kiss Dávid, Lengyelné Molnár Tünde és Szűts Zoltán. A tematikus számot Szűts Zoltán szerkesztette.

A tartalomból: Kálmán Ungvári Kinga: Kihívások és megoldások 21. századi pedagógusoknak, Szűts Zoltán: (Táv)oktatás a koranavírus idején, Hulyák-Tomesz Tímea: „Otthonkáció" avagy a karanténoktatás mémjeinek humora. Humoros alakzatok a karanténmémekben, Constantinovits Milán – Vladár Zsuzsa: Covido, ergo Zoom. Kommunikációs kihívások a valós idejű online oktatásban, Pléh Csaba: A jövő iskolája és a múlt emberei, Komenczi Bertalan: Tanulás és környezete a 21. század elején, Z. Karvalics László: Kognitív inasok a kollektív kaptárban. Tudomány és iskola új szövetsége felé, Kiss Dávid: Irodalomtanítás a digitális fordulat határán, Molnár György: Mit kíván korunk az oktatástól? Oktatástechnológiai-módszertani kihívások és hatásuk az információs társadalmunkra, Lengyelné Molnár Tünde: A szemantikus web hatása a könyvtárak információfeldolgozására.

A teljes lapszám ingyenes regisztráció után a CEEOL rendszerében érhető el: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=980


< Vissza